RO EN
TERMENII ȘI CONDIȚIILE DE UTILIZARE ALE APLICAȚIEI PAGO
ultima dată actualizat la 14.12.2020

      Bine ați venit în aplicația software Pago sau pe site-ul web identificat cu adresa URL: pago.ro ("Site"). Accesarea Aplicației Pago, a Aplicației Pago-Samsung (astfel cum sunt definite mai jos), a acestui Site precum si utilizarea serviciilor prestate prin intermediul Site-ului au loc ulterior informării dumneavoastră cu privire la existența termenilor și condițiilor enumerate mai jos („Termenii”) șși, în cazul accesării Aplicației, acordării posibilității de a-i accepta în mod expres. În lipsa acestui accept, explicit sau implicit, din partea dumneavoastră, nu puteți utiliza Aplicația Pago și/sau Site-ul.

      Acești Termeni sunt meniți să-ți explice cât mai clar și transparent felul în care poți utiliza Aplicația. Ca atare, documentul este într-un proces continuu de schimbare – îți recomandăm să vizitezi regulat acest document, pentru a fi la curent cu versiunea cea mai actuală a lui.

1. Definiții

În acest document, cuvintele folosite cu majusculă vor avea următoarele semnificații:

a)
"Aplicația Pago" înseamnă aplicația software, asupra căreia Compania (astfel cum este definită mai jos) este titular de drepturi, prin care Utilizatorii (astfel cum sunt definiți mai jos) pot efectua plăți electronice în mediul online, către diferiți furnizori de servicii, accesibilă pentru a fi descărcată de către Utilizatori pe telefonul mobil, prin intermediul Apple App Store, Google Play și Huawei App Gallery, în mod direct, sau prin intermediul Site-ului, prin redirecționare, în mod indirect. Pentru scopul acestor termeni, această definiție va fi folosită indiferent de modalitatea de accesare a Aplicației Pago (prin intermediul Site-ului sau cu ajutorul telefonului mobil, direct din Apple App Store, Google Play sau Huawei App Gallery);
b)
"Aplicația Pago-Samsung" înseamnă aplicația software, asupra căreia Compania (astfel cum este definită mai jos) este titular de drepturi, prin care Utilizatorii (astfel cum sunt definiți mai jos) se pot conecta la Aplicația Pago și pot efectua plăți electronice în mediul online, către diferiți furnizori de servicii, accesibilă pentru a fi descărcată de către Utilizatori pe televizoarele inteligente Samsung, prin intermediul Samsung Tyzen Store. Aplicația Pago-Samsung nu poate fi utilizată în lipsa configurării în avans a Aplicației Pago, așa cum este prevăzut în acești Termeni, astfel încât orice referire la Aplicația Pago va include și o referire la Aplicația Pago-Samsung, însă referirile la Aplicația Pago-Samsung trebuie înțelese în mod restrictiv cu privire doar la această aplicație.
c)
"Compania", “Noi” sau “noastră” înseamnă societatea Timesafe S.R.L., persoană juridică română, cu sediul social în Voluntari, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J23/1658/2016, CUI 35968582;
d)
"Cont pe Site Terț" înseamnă conturile Utilizatorilor și informațiile aflate pe alte site-uri web sau alte aplicații aparținând Furnizorilor Agreați (astfel cum sunt aceștia definiți mai jos), în afara Aplicației Pago, asupra cărora Compania nu are niciun drept și în legătură cu funcționarea cărora Compania nu poate fi responsabilă. În măsura în care Aplicația nu se poate conecta cu un Cont de pe un Site Terț, recomandăm să verificați dacă Site-ul Terț nu prezintă probleme de conectare, anterior contactării Companiei;
e)
"Date Personale" sau "Date cu Caracter Personal" înseamnă orice informații referitoare la o persoană fizică identificată sau identificabilă; o persoană identificabilă este acea persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în mod particular prin referire la un număr de identificare ori la unul sau la mai mulți factori specifici identității sale fizice, fiziologice, psihice, economice, culturale sau sociale, conform definiției din Regulamentul General privind Prelucrarea Datelor cu Caracter Personal (“RGPD”);
f)
"Furnizor Agreat" înseamnă o persoană juridică inclusă în Aplicația Pago către care Utilizatorii pot efectua plăți prin intermediul funcțiilor Aplicației Pago. Furnizorii Agreați sunt încărcați în Aplicație în măsura în care Compania sau un colaborator al acesteia are o relație contractuală cu aceștia în acest sens;
g)
"Utilizator" înseamnă orice persoană fizică, cu vârsta peste 18 ani care se înregistrează și folosește Aplicația Pago, acceptând acești termeni. Pentru evitarea oricărui dubiu, Aplicația Pago nu este destinată utilizării de către persoane fizice care nu îndeplinesc condițiile descrise în această definiție și, în mod explicit, nu este destinată utilizării de către minori (în sensul legislației care este aplicabilă unui anumit utilizator);
h)
"Tariful de Utilizare" reprezintă suma de bani ce trebuie achitată de către Utilizator, conform prevederilor secțiunii 31 de mai jos, pentru a putea utiliza Aplicația Pago raportat la funcționalitățile pe care acel Utilizator dorește să le aibă disponibile în cadrul Aplicației Pago.
i)
"Donează cu Pago" reprezintă campania desfășurată de Companie, prin care Utilizatorii Aplicației Pago, precum și utilizatorii Site-ului au posibilitatea de a efectua donații către anumite Organizații Neguvernamentale (astfel cum sunt definite mai jos);
j)
"Organizație Neguvernamentală" reprezintă o organizație neguvernamentală fără scop lucrativ, precum o asociație, fundație, sau federație, selectată să participe în campania „Donează cu Pago”, în conformitate cu Regulamentul disponibil aici.
k)
"Ghișeul.ro" reprezintă platforma administrată de Agenția pentru Agenda Digitală a României (instituție publică de specialitate a administrației publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Ministerului Comunicațiilor și Societății Informaționale) prin intermediul căreia Utilizatorii pot plăti impozite și taxe stabilite de instituțiile publice înrolate în platformă precum si amenzi contravenționale.
2. Utilizarea și Funcționarea Aplicației Pago

2.1 Compania oferă Utilizatorului, în baza contului creat de către Utilizator, acces la Aplicația Pago prin intermediul căreia acesta își poate achita facturile, impozitele, taxele și poate efectua alte plăți către Furnizori Agreați.

2.2 Serviciile furnizate prin intermediul Aplicației Pago se adresează doar Utilizatorilor care acceptă acești Termeni și pot fi folosite doar ulterior acceptării acestor termeni. În măsura în care este necesar, conform prevederilor legale sau cerințelor unei autorități, precum și în baza unor suspiciuni de fraudă ori afectare a sistemelor acesteia, Compania poate solicita unui Utilizator să dovedească legitimitatea calității sale de Utilizator, prin solicitarea furnizării unor informații sau documente suplimentare. În această situație, Compania nu va prelucra Datele cu Caracter Personal existente în cadrul informațiilor / documentelor suplimentare oferite decât în scopul dovedirii legitimității calității de Utilizator.

2.3. Prin intermediul Aplicației Pago și/sau a Site-ului, Compania oferă acces utilizatorilor la următoarele servicii:

a)

plata facturilor către Furnizorii Agreați, folosind una dintre următoarele două metode:

- configurarea unui Furnizor Agreat, potrivit prevederilor art. 2.4. lit. f) de mai jos;

- scanarea unei facturi primite din partea unui furnizor de utilități, în măsura în care acesta este un Furnizor Agreat, fără configurarea menționată la punctul de mai sus. Această metodă nu este aplicabilă pentru alți furnizori în afara Furnizorilor Agreați, cu excepția furnizorilor accesibili Utilizatorilor ce au activate versiunile Premium / Nelimitat și care au folosit în prealabil funcționalitatea descrisă la art. 31.3. lit. d), respectiv 31.4. lit. d) ale Aplicației, caz în care plata facturilor aferente acestor furnizori vor fi disponibile doar pentru acești Utilizatori.

b)
vizualizarea istoricului de plăți efectuate către Furnizorii Agreați;
c)
reîncărcarea electronică de cartele SIM preplătite, pentru cartelele aferente unor numere de telefon valabile pe teritoriul României;
d)
obținerea unor oferte financiare pentru încheierea unei polițe de răspundere civilă auto obligatorie (RCA);
e)
încheierea unei polițe RCA;
f)
recepționarea de notificări privind expirarea inspecției tehnice periodice, a asigurării de tip CASCO, a reviziilor periodice, a rovinietei (pentru unul sau mai multe vehicule), în baza configurărilor prealabile făcute de către Utilizator în acest sens.
g)
obținerea unor oferte financiare pentru încheierea unei polițe de asigurare medicală destinată călătoriilor (asigurare de călătorie);
h)
încheierea unei polițe de asigurare medicală destinată călătoriilor (asigurare de călătorie).
i)
plata, prin intermediul platformei Ghișeul.ro, a impozitelor și taxelor stabilite de instituțiile publice în sarcina Utilizatorilor.

2.4 Pentru ca un Utilizator să poată beneficia, în cele mai bune condiții, de serviciile descrise mai sus, acesta trebuie să urmeze un anumit set de pași:

a)
descărcarea Aplicației Pago din Apple App Store, Google Play sau Huawei App Gallery, pe un telefon compatibil cu versiunea de Aplicație Pago curentă, conform mențiunilor din pagina Aplicației Pago din Apple App Store, Google Play Huawei sau App Gallery. Astfel, Compania nu garantează funcționarea Aplicației Pago pe orice dispozitiv mobil aparținând unui utilizator;
b)
crearea unui cont de Utilizator, prin completarea unui formular conținând următoarele câmpuri: adresa de email, nume, prenume, parola; la completarea acestui formular, Utilizatorul este obligat să furnizeze date actuale și complete; în lipsa completării formularului, o persoană fizică nu poate deveni Utilizator al Aplicației Pago; scopul solicitării și prelucrării acestor informații de către Companie este descris în politica de prelucrare a datelor cu caracter personal (“Politica”), accesibilă aici;
c)
ca o alternativă a pasului descris la litera b) de mai sus, Utilizatorul poate utiliza conturile sale din cadrul Facebook, Google sau Apple în vederea conectării în Aplicație. În această situație, Compania va prelucra numele de utilizator al Utilizatorului din cadrul contului Facebook, Google sau Apple. Utilizatorii interesați de aspecte suplimentare privind conectarea contului lor din cadrul Facebook, Google sau Apple în cadrul altor aplicații/website-uri, pot accesa mai multe detalii aici, aici sau aici.;
d)
în cadrul procesului descris la litera b) de mai sus, acceptarea Termenilor și confirmarea că a fost informat cu privire la conținutul Politicii; aceste documente sunt accesibile în orice moment, pentru consultare, în cadrul Aplicației, ulterior finalizării procesului descris la litera b);
e)
selectarea a cel puțin unuia dintre tipurile de plată pe care Utilizatorul le poate efectua în Aplicația Pago, respectiv (1) plata de facturi aferente unor Furnizori Agreați, sau (2) plata aferentă încărcării unei cartele SIM preplătite;
f)
(opțional, în măsura în care nu optează pentru plata prin scanarea unei facturi potrivit art. 2.3. lit. a) pct. ii. de mai sus) în cazul acțiunii indicate la litera d) (1) de mai sus, selectarea a cel puțin unui Furnizor Agreat, din lista disponibilă în Aplicația Pago, organizată în funcție de tipul de servicii oferite (energie electrică, gaz, apă, salubritate, etc.) și introducerea datelor de conectare (nume cont și parolă) pe care Utilizatorul le folosește în contul său online din aplicația/website-ul Furnizorului Agreat;
g)
ulterior finalizării acțiunii de la litera e), configurarea fiecărui loc de consum aferent fiecărui Furnizor Agreat selectat și conectat de către Utilizator în Aplicația Pago, prin indicarea tipului de loc (acasă, casa părinților, casă de vacanță);
h)
în cazul acțiunii indicate la litera d) (2), introducerea numărului de telefon aferent cartelei SIM preplătite pe care Utilizatorul dorește să o încarce valoric;
i)
introducerea detaliilor de plată (număr de cont bancar și parolă unică, creată în cadrul Aplicației Pago) în baza cărora să fie efectuată plata unor facturi sau încărcarea valorică. Aceste detalii pot fi prelucrate în cadrul Aplicației Pago, potrivit Politicii accesibile aici;
j)
plata Tarifului de Utilizare, în conformitate cu prevederile Secțiunii 31 de mai jos;
k)
alte acțiuni specifice contractării asigurărilor de tip RCA și/sau de călătorie.

2.5 Ca urmare a urmăririi pașilor indicați mai sus, Compania, prin intermediul Aplicației Pago, are acces și prelucrează anumite informații existente în conturile electronice ale Utilizatorilor înregistrate în aplicațiile / site-urile aparținând Furnizorilor Agreați. Accesul și prelucrarea sunt realizate în conformitate cu prevederile Politicii, accesibile aici.

2.6. Pe parcursul utilizării Aplicației Pago, Utilizatorul are oricând posibilitatea să efectueze oricare dintre acțiunile următoare:

(a)
adăugarea și ștergerea de Furnizori Agreați din contul său;
(b)
adăugarea unui card bancar (i) prin utilizarea meniului Setări – Cardurile mele, sau (ii) prin inserarea datelor cardului bancar la momentul efectuării primei plați.
(b1)
schimbarea datelor cardului bancar cu care efectuează plăți;
(c)
accesarea setărilor Aplicației Pago, din care poate afla mai multe detalii despre Aplicația Pago; poate transmite solicitări sau întrebări scrise Companiei; poate configura tipurile de notificări pe care dorește să le primească din partea Aplicației Pago; poate seta metoda de securizare a plăților (cod numeric sau amprentă); poate schimba limba în care este afișată Aplicația Pago (română sau engleză);
(d)
vizualizarea tuturor facturilor aferente Furnizorilor Agreați configurați, în format PDF;
(e)
modificarea planului tarifar în baza căruia utilizează Aplicația Pago, prin trecerea la un abonament superior sau inferior, după caz, în măsura în care dorește să utilizeze mai multe sau mai puține dintre funcționalitățile Aplicației Pago;
(f)
deconectarea din cadrul Aplicației Pago.

2.7 Utilizatorul are responsabilitatea păstrării datelor de identificare și conectare aferente contului de Utilizator în siguranță, pentru a preveni sau reduce șansele accesului neautorizat în contul creat în Aplicația Pago. Pentru mai multe informații cu privire la aceasta, vă rugăm consultați Politica, accesibilă aici.

2.8 În cazul în care, în cursul utilizării Aplicației Pago, Utilizatorul observă orice elemente care ar putea indica funcționarea necorespunzătoare a Aplicației Pago, poate semnala acest fapt Companiei printr-un e-mail transmis la adresa support@pagoplateste.ro sau poate utiliza secțiunea “Spune-ți părerea” din cadrul Aplicației Pago.

2.9 Utilizatorul poartă întreaga responsabilitate pentru toate operațiunile efectuate prin intermediul Aplicației Pago. În schimb, Compania garantează că prelucrează datele generate de Utilizator în cadrul Aplicației Pago, inclusiv Datele cu Caracter Personal, în conformitate cu prevederile Politicii, accesibile aici.

2.10 Pentru evitarea oricărui dubiu, Compania nu este responsabilă de acuratețea informațiilor cuprinse în facturile în formă de PDF disponibile în cadrul Aplicației Pago, aparținând Furnizorilor Agreați, cum ar fi, fără limitare, suma datorată și scadența acesteia, descrierea corectă a locului de consum sau titularul contractului aferent locului de consum. Pentru orice nelămuriri sau inadvertente în legătură cu aceste informații, Compania va direcționa Utilizatorul către Furnizorul Agreat, emitent al facturii.

2.11 În măsura în care Datele Personale oferite de către Utilizator la momentul completării formularului de înscriere în Aplicația Pago sunt false, inexacte, sau incomplete, Compania, ulterior constatării acestui fapt în mod direct sau ca urmare a unei sesizări, poate anula sau suspenda temporar accesul Utilizatorului la cont sau operațiunile desfășurate în acest cont, total sau parțial, sau poate refuza furnizarea oricărui sau tuturor serviciilor disponibile în cadrul Aplicației Pago, în măsura în care Datele Personale respective nu pot fi rectificate de către Compania, cu ajutorul Utilizatorului.

2.12 În orice caz, Compania nu prelucrează Date cu Caracter Personal care nu sunt necesare pentru oferirea serviciilor disponibile în Aplicație, asupra cărora nu a obținut acordul prealabil explicit al Utilizatorului sau în legătură cu care nu are un interes legitim sau un alt temei de prelucrare.

2.13 În cadrul istoricului plăților aferent fiecărui Furnizor Agreat, Utilizatorul poate consulta situația tuturor facturilor plătite în ultimele 6 luni, poate afla datele de contact ale departamentelor de relații de clienții ale Furnizorilor Agreați sau poate solicita retransmiterea unei confirmări de plată a unei facturi, în măsura în care acea plată a fost făcută anterior cu ajutorul Aplicației Pago. Această retransmitere este realizată prin intermediul e-mailului Utilizatorului.

2.14 Utilizatorul poate plăti o factură sau mai multe facturi o dată, până la numărul de facturi maximum disponibile pentru plată, lunar, raportat la abonamentul pe care îl are activat în cadrul Aplicației. În măsura în care numărul de facturi maximum disponibile pentru plată într-o singură lună este atins, la momentul la care Utilizatorul încearcă să efectueze plata unei noi facturi, Aplicația va transmite un mesaj de informare a atingerii pragului în cauză, sugerând posibilitatea de a activa un alt abonament în cadrul Aplicației, alături de informații suplimentare despre funcționalitățile disponibile și prețul aferent planului tarifar propus.

2.141În cazul în care Utilizatorul nu a adăugat un card bancar în contul său prin utilizarea meniului Setări – Cardurile mele, la inițierea primei plăți, Utilizatorului îi vor fi cerute date privind cardul său bancar ce vor fi ulterior salvate de către procesatorul de plăți utilizat de către Companie, la momentul relevant. Confirmarea efectuării unei plăți este semnalată vizual în cadrul Aplicației și printr-un e-mail de confirmare transmis către Utilizator.

2.142Compania nu prelucrează în nici un fel datele privind cardul bancar al unui Utilizator în afară de a facilita accesul la aceste informații procesatorului de plăți. Mai multe detalii în acest sens pot fi găsite în Politica disponibilă aici.

2.15 Utilizăm produse terțe pentru procesarea plăților ("Procesatori de plată") efectuate din cadrul contului dumneavoastră din Aplicație. Procesarea plăților poate fi supusă termenilor, condițiilor și politicilor de confidențialitate ale Procesatorilor de plată, în plus față de acești Termeni.

2.16 Nu suntem responsabili de nicio eroare care ar putea apărea în legătură cu procesarea unei plăți. Sunteti de acord să efectuați plata folosind acea metoda de plată selectată la momentul la care instructați efectuarea unei plăți.

2.17 Compania nu garantează un anumit interval de timp care se poate scurge între oricare dintre pașii de operare a Aplicației Pago, așa cum aceștia sunt descriși în această secțiune. Compania nu poate fi trasă la răspundere pentru dificultățile tehnice care pot apărea în funcție de dispozitivul mobil de pe care este rulată Aplicația Pago și capabilitățile acestui dispozitiv. Compania este interesată de feedback-ul Utilizatorilor, precum și de semnalarea oricăror probleme în funcționarea Aplicației Pago, ce pot fi transmise prin e-mail la adresa: support@pagoplateste.ro sau prin intermediul secțiunii “Spune-ți părerea” din cadrul Aplicației Pago.

2.18 Serviciile de obținere a ofertelor și contractare a polițelor RCA și a polițelor de asigurare medicală destinate călătoriilor (asigurare călătorie) sunt oferite în conformitate cu termenii și condițiile particulare ale acestor servicii, disponibile aici.

21. Utilizarea și Funcționarea Aplicației Pago-Samsung

21.1 Compania oferă Utilizatorului, în baza contului creat în prealabil de către Utilizator în cadrul Aplicației Pago, acces la Aplicația Pago- Samsung prin intermediul căreia va avea acces numai la o parte din serviciile oferite de Companie în cadrul Aplicației Pago, astfel cum sunt descrise în acest articol.

21.2 Serviciile furnizate prin intermediul Aplicației Pago-Samsung se adresează doar Utilizatorilor care acceptă acești Termeni și pot fi folosite doar ulterior acceptării acestor Termeni. În măsura în care este necesar, conform prevederilor legale sau cerințelor unei autorități, precum și în baza unor suspiciuni de fraudă ori afectare a sistemelor acesteia, Compania poate solicita unui Utilizator să dovedească legitimitatea calității sale de Utilizator, prin solicitarea furnizării unor informații sau documente suplimentare.

21.3 Pentru utilizarea Aplicației Pago-Samsung, Utilizatorul trebuie să urmeze un anumit set de pași, după cum urmează:

(a)
să descarce Aplicația Pago-Samsung din Samsung Tyzen Store, pe un televizor compatibil cu versiunea de Aplicație Pago-Samsung curentă, conform mențiunilor din pagina Aplicației Pago-Samsung din Samsung Tyzen Store. Astfel, Compania nu garantează funcționarea Aplicației Pago-Samsung pe orice televizor aparținând unui Utilizator;
(b)
să se autentifice cu contul de Utilizator creat conform art. 2.4 lit. b), sau să creeze un cont de Utilizator, prin completarea datelor menționate în art. 2.4 lit. b);
(c)
în cadrul procesului descris la litera b) de mai sus, acceptarea Termenilor și confirmarea că a fost informat cu privire la conținutul Politicii; aceste documente sunt accesibile în orice moment, pentru consultare, în cadrul Aplicației Pago-Samsung, ulterior finalizării procesului descris la litera b);
(d)
să instaleze / să aibă instalată Aplicația Pago și pe telefonul mobil și să configureze/aibă configurată Aplicația Pago, potrivit art. 2 din Termeni;
(e)
să conecteze Aplicația Pago-Samsung cu Aplicația Pago de pe telefonul mobil; în acest scop, Utilizatorul va trebui să introducă în meniul Setări – Contul meu din Aplicația Pago de pe telefonul mobil codul generat pe televizorul Samsung.

21.4 Prin intermediul Aplicației Pago-Samsung, Utilizatorul va avea acces numai la plata facturilor către Furnizorii Agreați configurați în cadrul Aplicației Pago de pe telefonul mobil, potrivit prevederilor art. 2.4. lit. f) de mai sus. Pentru a putea efectua plata unei facturi, Utilizatorul va trebui să aibă un card bancar adăugat în Aplicația Pago de pe telefonul mobil, potrivit prevederilor art. 2.6. lit. b) și 2.141 de mai sus.

21.5 Pe parcursul utilizării Aplicației Pago-Samsung, Utilizatorul are oricând posibilitatea să efectueze oricare dintre acțiunile următoare:

a)
vizualizarea Furnizorilor Agreați din contul său, adăugați în Aplicația Pago și a anumitor detalii cu privire la acești furnizori (istoric plați, factură scadentă), precum și a unor grafice de consum;
b)
vizualizarea istoricului de plăți efectuate către Furnizorii Agreați;
c)
vizualizarea tuturor facturilor aferente Furnizorilor Agreați configurați, în format PDF;
d)
sortarea facturilor aferente Furnizorilor Agreați configurați;
e)
accesarea setărilor Aplicației Pago-Samsung, din care poate alege cardul bancar implicit cu care se vor plăti facturile către Furnizorii Agreați; poate citi Termenii și Politica; poate afla mai mult despre informații despre măsurile de securitate; poate afla mai multe detalii despre Aplicația Pago-Samsung; poate seta metoda de securizare a plăților (cod numeric); poate schimba limba în care este afișată Aplicația Pago-Samsung (română sau engleză);
f)
deconectarea din cadrul Aplicației Pago- Samsung;

21.6 Pentru evitarea oricărui dubiu, toate celelalte servicii/funcționalități oferite de Companie, astfel cum sunt indicate în art. 2 din Termeni (precum, fără limitare, adăugarea unui Furnizor Agreat, adăugarea unui card bancar, schimbarea datelor cardului bancar, modificarea planului tarifar, etc.) vor putea fi accesate de Utilizator doar în cadrul Aplicației Pago de pe telefonul mobil.

21.7 Toate celelalte prevederi ale art. 2 de mai sus, referitoare la utilizarea și funcționarea Aplicației Pago, se aplică și cu privire la utilizarea și funcționarea Aplicației Pago-Samsung, în măsura în care sunt în legătură cu serviciile menționate în acest articol și nu contravin prevederilor prezentului articol.

21.8 De asemenea, efectele utilizării serviciilor / funcționalităților oferite de Companie prin intermediul Aplicației Pago-Samsung, se vor reflecta în contul de Utilizator din cadrul Aplicației Pago.

22. Funcționalitatea „Donează cu Pago”

22.1 Compania oferă Utilizatorilor, în baza contului de Utilizator creat în Aplicația Pago, precum și oricăror altor persoane care nu au cont de Utilizator și doar accesează Site-ul posibilitatea de a utiliza funcționalitatea Donează cu Pago și de a dona către o organizație neguvernamentală.

22.2 În cadrul Aplicației Pago, Utilizatorul are oricând posibilitatea să efectueze oricare dintre acțiunile următoare:

(a)
să efectueze o donație către o Organizație Neguvernamentală;
(b)
să seteze efectuarea de donații recurente către o Organizație Neguvernamentală;
(c)
să modifice setările privind donațiile recurente (i.e., să înceteze donațiile recurente către o anumită Organizație Neguvernamentală și, eventual, să seteze efectuarea de donații recurente către o altă Organizație Neguvernamentală);

22.3 De asemenea, în cadrul Aplicației Pago, un Utilizator are oricând acces și la următoarele funcționalități:

(a)
vizualizarea profilelor create pentru fiecare dintre cele 15 Organizațiile Neguvernamentale selectate în campanie, incluzând, dar nu limitat la descriere, date de contact, locație, ținte financiare, activități realizate, istoricul donațiilor primite prin Pago;
(b)
vizualizarea istoricului de donații efectuate către Organizațiile Neguvernamentale;
(c)
posibilitatea de a distribui în social media;
(d)
posibilitatea de a face o donație anonimizată sau nu;

22.4 Donațiile efectuate de un Utilizator către o Organizație Neguvernamentală pot consta în sume de bani sau în Puncte Pago ce sunt convertite automat în bani. În cazul în care Utilizatorul donează sume de bani, suma minimă ce poate fi donată este de 5 RON. În cazul donațiilor mai mari de 2500 RON, procesarea se va face manual și donația va fi trimisă Organizației Neguvernamentale numai după acceptul acesteia. În cazul în care Organizația Neguvernamentală nu acceptă donația, Compania va returna suma de bani Utilizatorului sau utilizatorului Site-ului care a efectuat donația.

22.5 Donațiile efectuate de un Utilizator către o Organizație Neguvernamentală în cadrul Aplicației Pago nu se iau în considerare la calculul numărului de facturi plătite lunar, aferent abonamentului Utilizatorului, în conformitate cu secțiunea 31 de mai jos.

22.6 În cazul în care un Utilizator activează o donație recurentă către o Organizație Neguvernamentală, Utilizatorul respectiv va primi următorul beneficiu: va putea plăti lunar încă 2 facturi față de numărul inclus în planul de abonament selectat, în conformitate cu secțiunea 31 de mai jos. Acest beneficiu va fi activ pentru fiecare lună în care a fost efectuată cel puțin o donație recurentă.

22.7 Funcționalitatea Donează cu Pago este disponibilă și utilizatorilor Site-ului (indiferent dacă sunt sau nu Utilizatori ai Aplicației Pago și dacă au sau nu cont de Utilizator creat). Un utilizator al Site-ului poate efectua o donație către o Organizație Neguvernamentală. Donația efectuată în acest mod poate consta doar într-o sumă de bani și este de minim 5 RON. Pentru a putea efectua o astfel de donație, utilizatorului Site-ului îi vor fi cerute date privind cardul său bancar ce vor fi transmise Procesatorului de Plăți, dispozițiile articolelor 2.142, 2.15 și 2.16 aplicându-se în mod corespunzător.

22.8 Odată efectuată o donație de către un utilizator al Site-ului, acesta va primi confirmarea donației pe e-mail. De asemenea, utilizatorul respectiv va primi și un număr de Puncte Pago, în conformitate cu Regulamentul disponibil aici. Punctele Pago vor fi acordate numai dacă utilizatorul respectiv nu are deja un cont de Utilizator în Aplicația Pago și numai dacă creează un cont de Utilizator prin intermediul link-ului trimis acestuia.

22.9 Atunci când se efectuează o donație în bani prin intermediul Aplicației Pago sau prin intermediul Site-ului, banii plătiți de Utilizator sau utilizator al Site-ului vor fi transferați în conturile bancare ale Companiei care ulterior îi va transfera mai departe către contul Organizației Neguvernamentale către care a fost donată suma de bani. Pentru evitarea oricărui dubiu, Organizațiile Neguvernamentale împuternicesc Compania pentru a primi donațiile în numele lor. Ca atare, în acest caz, Compania acționează doar ca mandatar al Organizațiilor Neguvernamentale și, în această calitate, Compania primește banii de la Utilizatori sau utilizatori ai Site-ului. Pentru claritate, Compania nu este și nu acționează ca un procesator de plăți, ca o bancă sau ca orice alt tip de instituție financiară.

22.10 Utilizatorul și utilizatorul Site-ului înțeleg că și sunt de acord că, în oferirea acestei funcționalități, Compania este doar un intermediar și nu este parte în contractul de donație dintre Utilizator sau utilizator al Site-ului și Organizațiile Neguvernamentale cărora le donează bani sau Puncte Pago.

22.11 Pentru claritate, Compania este terță de acest raport juridic (contract de donație) și nu suntem responsabili în niciun moment pentru nicio pretenție, daună, plată, deficiență, amendă, hotărâre, datorie, pierdere, cost sau cheltuială rezultate din sau legate de raportul juridic dintre Utilizator sau utilizator al Site-ului și Organizația Neguvernamentală.

22.12 Compania nu garantează și nu face nicio declarație cu privire la Organizațiile Neguvernamentale și cu privire la activitățile acestora. Compania nu poate fi trasă la răspundere pentru modul în care Organizațiile Neguvernamentale folosesc donațiile primite de la Utilizatori sau utilizatori ai Site-ului. Orice dispută cu privire la utilizarea donațiilor de către Organizațiile Neguvernamentale sau orice alte aspecte legate de donațiile efectuate se soluționează direct și strict între donatori (Utilizatori sau utilizatori ai Site-ului) și donatari (Organizațiile Neguvernamentale).

23. Funcționalitatea „Ghișeul.ro”

23.1. Compania oferă Utilizatorilor, posibilitatea de a utiliza funcționalitatea Ghișeul.ro prin intermediul căreia pot plăti impozitele și taxele stabilite de instituțiile statului în sarcina lor.

23.2. Pentru utilizarea funcționalității Ghișeul.ro, Utilizatorul trebuie să urmeze un set de pași:

(a)
să aibă un cont creat în prealabil pe Ghișeul.ro, conform cu termenii și condițiile Ghișeul.ro;
(b)
să își completeze în Aplicația Pago numele, prenumele și Codul Numeric Personal (CNP). Accesul și prelucrarea acestora, în calitate de Date cu Caracter Personal, sunt realizate în conformitate cu prevederile Politicii, accesibile aici;
(c)
pentru plata impozitelor și taxelor datorate de Utilizator astfel cum sunt indicate în contul acestuia aferent platformei Ghișeul.ro, Utilizatorul va trebui să selecteze în Aplicația Pago obligația de plată pe care vrea să o plătească.
(d)
în momentul în care Utilizatorul alege să facă o plată potrivit lit. c), acesta va fi redirecționat către pagina de plată din versiunea de mobil Ghișeul.ro;
(e)
Utilizatorul efectuează plata respectivă în pagina de plată din versiunea de mobil Ghișeul.ro;
(f)
pentru plata efectuată în pagina de plată din versiunea de mobil Ghișeul.ro, din rațiuni de securitate a datelor, Utilizatorul nu va putea folosi detaliile unuia dintre cardurile bancare salvate în prealabil în Aplicația Pago și utilizate pentru alte funcționalități ale Aplicației Pago;
(g)
ulterior efectuării plății, Utilizatorul va primi confirmarea de plată la adresa de e-mail înregistrată în contul aferent platformei Ghișeul.ro;
(h)
confirmarea de plată va fi salvată în Aplicația Pago pentru a fi disponibilă în istoricul de plăți din Aplicația Pago.

23.3. Plata taxelor și impozitelor prin intermediul funcționalității Ghișeul.ro este efectuată în cadrul platformei Ghișeul.ro și este supusă termenilor, condițiilor și politicilor de confidențialitate ale platformei Ghișeul.ro, în plus față de acești Termeni. Pentru claritate, plata respectivă este procesată de Ghișeul.ro, Compania nefiind implicată deloc în procesarea plății și în transferul sumelor de bani către instituțiile statului.

23.4. Taxele și impozitele afișate în Aplicația Pago sunt cele indicate în contul Utilizatorului aferent platformei Ghișeul.ro, Compania neintervenind în nici un fel asupra acestora.

23.5. Compania nu este responsabilă de nicio eroare, daună, prejudiciu care ar putea apărea în legătură cu taxele și impozitele afișate în Aplicația Pago astfel cum sunt indicate în contul Utilizatorului aferent platformei Ghișeul.ro. De asemenea, Compania nu este responsabilă de nicio eroare, daună, prejudiciu care ar putea rezulta ca urmare a efectuării plății procesate în cadrul platformei Ghișeul.ro.

3. Accesarea și actualizarea Conturilor de pe Site-urile Terțe

3.1. Prin utilizarea Aplicației Pago și acceptarea acestor Termeni, orice Utilizator autorizează, în mod expres, Compania să acceseze orice Cont al său de pe un Site Terț, în numele Utilizatorului, în conformitate cu prevederile Politicii, disponibile aici.

3.2. Prin utilizarea Aplicației Pago, un Utilizator poate automatiza, total sau parțial, plățile pe care acesta le autorizează către Furnizorii Agreați. În vederea optimizării utilizării Aplicației Pago, astfel încât Utilizatorul să poată avea certitudinea că sumele de plată afișate în Aplicația Pago sunt corecte și complete, Compania accesează și actualizează periodic informațiile despre Utilizator disponibile în Conturile de pe Site- uri Terțe.

3.3 În afara scopului precizat la art. 4.2., Compania nu va utiliza în niciun alt scop informațiile despre Utilizator disponibile în Conturile de pe Site-uri Terțe.

3.4. Utilizatorul înțelege că, în măsura în care informațiile despre Utilizator disponibile în Conturile de pe Site-uri Terțe sunt neconforme, incomplete sau inadecvate, există posibilitatea ca Aplicația Pago să nu afișeze informațiile corecte și complete privind facturile aferente Furnizorilor Agreați. Pentru evitarea oricărui dubiu, Compania nu este răspunzătoare pentru orice rezultat eronat, în măsura în care acest rezultat este cauzat de orice informații eronate privind Utilizatorul aflate în Conturile de pe Site-uri Terțe. Utilizatorul este responsabil de actualizarea constantă a informațiilor disponibile în Conturile de pe Site-uri Terțe.

31. Abonamentele

31.1. Utilizarea Aplicației Pago se poate face cu titlu gratuit sau în schimbul unui Tarif de Utilizare, în funcție de funcționalitățile pe care un Utilizator dorește să le acceseze.

31.2. În versiunea Gratuit a Aplicației Pago, un Utilizator:

(a)
poate efectua, lunar, maximum 4 (patru) plăți de facturi către Furnizori Agreați;
(b)
poate efectua un număr nelimitat de reîncărcări electronice de cartele SIM preplătite;
(c)
poate încheia un număr nelimitat de polițe RCA, indiferent de valoarea acestora, identitatea societății de asigurare la care aceasta este încheiată, perioada acestora ori încheierea pentru unul sau mai multe vehicule, cu respectarea condițiilor specifice ale operațiunii de încheiere polițe RCA disponibile aici;
(c1)
poate încheia un număr nelimitat de polițe de asigurare medicală destinată călătoriilor (asigurare călătorie), indiferent de valoarea acestora, identitatea societății de asigurare la care aceasta este încheiată, perioada acestora ori încheierea pentru una sau mai multe persoane, cu respectarea condițiilor specifice ale operațiunii de încheiere polițe asigurare călătorie descrise aici;
(d)
poate efectua orice alte operațiuni în cadrul Aplicației care nu sunt accesibile exclusiv Utilizatorilor ce au activat versiunile Premium și Nelimitat ale Aplicației.

31.3. În versiunea Premium a Aplicației Pago, un Utilizator:

(a)
poate efectua, lunar, maximum 8 (opt) plăți de facturi către Furnizori Agreați;
(b)
poate efectua un număr nelimitat de reîncărcări electronice de cartele SIM preplătite;
(c)
poate încheia un număr nelimitat de polițe RCA, indiferent de valoarea acestora, identitatea societății de asigurare la care aceasta este încheiată, perioada acestora ori încheierea pentru unul sau mai multe vehicule, cu respectarea condițiilor specifice ale operațiunii de încheiere polițe RCA descrise aici;
(c1)
poate încheia un număr nelimitat de polițe de asigurare medicală destinată călătoriilor (asigurare călătorie), indiferent de valoarea acestora, identitatea societății de asigurare la care aceasta este încheiată, perioada acestora ori încheierea pentru una sau mai multe persoane, cu respectarea condițiilor specifice ale operațiunii de încheiere polițe asigurare călătorie descrise aici;
(d)
poate solicita introducerea unui nou furnizor în cadrul Aplicației Pago, furnizor care nu se regăsește printre Furnizorii Agreați, prin transmiterea pozei unei facturi emise de către acel furnizor, urmând ca Noi să-l adăugăm în cadrul Aplicației Pago pentru ca acesta să fie disponibil doar pentru plata facturilor prin funcția de scanare a codului de bare aferent facturii, în termen de 10 (zece) zile lucrătoare de la momentul la care poza facturii este transmisă în Aplicația Pago. Datele conținute în această factură vor fi prelucrate de către Companie doar pentru scopul descris în acest paragraf și în conformitate cu prevederile Politicii, disponibile aici;
(d1)
poate efectua plăți către furnizorii inserați în Aplicația Pago de către el sau alți Utilizatori, în conformitate cu procedurile descrise la art. 31.3. lit. (d);
(e)
poate configura recepționarea de notificări de atenționare privind expirarea următoarelor termene de valabilitate, pentru un număr nelimitat de vehicule: a inspecției tehnice periodice, a asigurării de tip Casualty and Collision (CASCO), a reviziei periodice, a tarifului de utilizare a rețelei de drumuri naționale din România (rovinietă). Configurarea se poate realiza în baza inserării datei de expirare a termenelor de valabilitate indicate mai sus și prin stabilirea numărului de zile anterior expirării termenului de valabilitate, cu care să-i fie transmisă Utilizatorului o notificare din cadrul Aplicației, privind această expirare;
(f)
primește 50% mai multe Puncte Pago, pentru fiecare operațiune efectuată în cadrul Aplicației pentru care se acordă Puncte Pago conform Regulamentului disponibil aici, cu excepția celor indicate la pct. 2.1.12. – 2.1.15., pct. 2.1.17. și 2.1.18., pentru care nu se va aplica această lit. (f);
(g)
primește răspunsuri transmise cu prioritate de către Companie, la solicitările transmise de către Utilizator către Companie, indiferent de canalul prin care acestea sunt transmise. În acest sens, Compania se angajează să răspundă cu prioritate Utilizatorilor care activează planul Premium, față de Utilizatorii care activează planul Gratuit, fără a garanta, totuși, un timp maxim de răspuns la aceste solicitări (timpul va depinde de numărul și complexitatea solicitărilor provenite din partea Utilizatorilor care activează planurile Premium și Nelimitat);
(h)
poate efectua orice alte operațiuni în cadrul Aplicației care nu sunt accesibile exclusiv Utilizatorilor ce au activat versiunea Nelimitat a Aplicației.

31.4. În versiunea Nelimitat a Aplicației Pago, un Utilizator:

(a)
poate efectua, lunar, un număr nelimitat de plăți de facturi către Furnizori Agreați;
(b)
poate efectua un număr nelimitat de reîncărcări electronice de cartele SIM preplătite;
(c)
poate încheia un număr nelimitat de polițe RCA, indiferent de valoarea acestora, identitatea societății de asigurare la care aceasta este încheiată, perioada acestora ori încheierea pentru unul sau mai multe vehicule, cu respectarea condițiilor specifice ale operațiunii de încheiere polițe RCA descrise aici;
(c1)
poate încheia un număr nelimitat de polițe de asigurare medicală destinată călătoriilor (asigurare călătorie), indiferent de valoarea acestora, identitatea societății de asigurare la care aceasta este încheiată, perioada acestora ori încheierea pentru una sau mai multe persoane, cu respectarea condițiilor specifice ale operațiunii de încheiere polițe asigurare călătorie descrise aici;
(d)
poate solicita introducerea unui nou furnizor în cadrul Aplicației Pago, furnizor care nu se regăsește printre Furnizorii Agreați, prin transmiterea pozei unei facturi emise de către acel furnizor, urmând ca Noi să-l adăugăm în cadrul Aplicației Pago pentru ca acesta să fie disponibil doar pentru plata facturilor prin funcția de scanare a codului de bare aferent facturii, în termen de 10 (zece) zile lucrătoare de la momentul la care poza facturii este transmisă în Aplicația Pago. Datele conținute în această factură vor fi prelucrate de către Companie doar pentru scopul descris în acest paragraf și în conformitate cu prevederile Politicii, disponibile aici;
(d1)
poate efectua plăți către furnizorii inserați în Aplicația Pago de către el sau alți Utilizatori, în conformitate cu procedurile descrise la art. 31.3. lit. (d)și 3 1.4. lit. (d);
(e)
poate configura recepționarea de notificări de atenționare privind expirarea următoarelor termene de valabilitate, pentru un număr nelimitat de vehicule: a inspecției tehnice periodice, a asigurării de tip CASCO, a reviziei periodice, a tarifului de utilizare a rețelei de drumuri naționale din România (rovinietă). Configurarea se poate realiza în baza inserării datei de expirare a termenelor de valabilitate indicate mai sus și prin stabilirea numărului de zile anterior expirării termenului de valabilitate, cu care să-i fie transmisă Utilizatorului o notificare din cadrul Aplicației, privind această expirare;
(f)
primește de 2 ori mai multe Puncte Pago, pentru fiecare operațiune efectuată în cadrul Aplicației pentru care se acordă Puncte Pago conform Regulamentului disponibil aici, cu excepția celor indicate la pct. 2.1.12. – 2.1.15., pct. 2.1.17. și 2.1.18., pentru care nu se va aplica această lit. (f);
(g)
primește răspunsuri transmise cu prioritate de către Companie, la solicitările transmise de către Utilizator către Companie, indiferent de canalul prin care acestea sunt transmise. În acest sens, Compania se angajează să răspundă cu prioritate Utilizatorilor care activează planul Nelimitat, față de Utilizatorii care activează planurile Gratuit sau Premium, fără a garanta, totuși, un timp maxim de răspuns la aceste solicitări (timpul va depinde de numărul și complexitatea solicitărilor provenite din partea Utilizatorilor care activează planurile Nelimitat);
(h)
sugestiile privind noi funcționalități pe care le doresc în Aplicație, primite de la Utilizatorii care activeaza abonamentul Nelimitat, vor fi tratate cu prioritate, fără ca acest lucru să impună Companiei un termen maxim de implementare a acestor funcționalități.

31.5. În funcție de abonamentul ales dintre cele indicate la art. 31.2 - 3 1.4., un Utilizator poate avea de plătit un Tarif de Utilizare, după cum urmează:

(a)
pentru a avea acces la versiunea Gratuit a Aplicației, Utilizatorul nu va trebui să plătească nici un Tarif de Utilizare;
(b)
pentru a avea acces la versiunea Premium a Aplicației, Utilizatorul va trebui să plătească un Tarif de Utilizare de 47,88 RON per an (respectiv 3,99 RON per lună, dacă Utilizatorul efectuează plata în avans a utilizării versiunii Premium pentru 12 luni, cu începere din ziua în care este efectuată plata), sau de 4,99 RON per lună, dacă Utilizatorul efectuează lunar această plată;
(c)
pentru a avea acces la versiunea Nelimitat a Aplicației, Utilizatorul va trebui să plătească un Tarif de Utilizare de 155,88 RON per an (respectiv 12,99 RON per lună, dacă Utilizatorul efectuează plata în avans a utilizării versiunii Premium pentru 12 luni, cu începere din ziua în care este efectuată plata), sau de 14,99 RON per lună, dacă Utilizatorul efectuează lunar această plată.

31.51. Tariful de Utilizare menționat la art. 31.5 va fi redus cu 20% față de cuantumul menționat la acel articol, după caz, indiferent de versiunea căruia i se aplică (Premium sau Nelimitat) și durata pentru care este achitat (anual sau lunar), dacă următoarele condiții sunt îndeplinite de către Utilizatorul care dorește să beneficieze de Tariful de Utilizare redus:

(a)
Utilizatorul folosește versiunea Gratuit a Aplicației și urmează pașii descriși în acești termeni și condiții pentru a avea acces la versiunea Premium, respectiv la versiunea Nelimitat;
(b)
Utilizatorul îndeplinește condiția de la lit. (a) în intervalul 19 mai 2021, ora 00:00 – 15 iunie 2021, ora 23:59.

31.52. Pentru evitarea oricărui dubiu, în cazul în care un Utilizator optează pentru plata Tarifului de Utilizare redus conform art. 31.51. de mai sus cu durată lunară de efectuare a plății, Utilizatorul va beneficia de Tariful de Utilizare redus pentru 12 (douăsprezece) luni calendaristice consecutive de la data plății primului Tarif de Utilizare redus.

31.53. Un Utilizator pierde dreptul de a mai plăti un Tarif de Utilizare redus dacă, oricând pe durata primelor 12 (douăsprezece) luni calendaristice consecutive scurse de la data la care a plătit Tariful de Utilizare redus, efectuează oricare dintre următoarele acțiuni:

(a)
renunță la versiunea aleasă (Premium sau, după caz, Nelimitat) căreia i se aplică Tariful de Utilizare redus, în favoarea unei alte versiuni a Aplicației;
(b)
renunță la durata de achitare lunară a Tarifului de Utilizare în favoarea celei anuale, sau invers.

31.54. Ca urmare a intervenției oricăreia dintre situațiile descrise la 31.53. de mai sus, Utilizatorul pierde definitiv dreptul de a achita un Tarif de Utilizare redus definit conform art. 31.51. de mai sus.

31.55. Existența unui Tarif de Utilizare redus, în condițiile descrise în acești termeni și condiții, nu obligă Compania să ofere un Tarif de Utilizare redus și în alte condiții, acest aspect fiind la libera sa discreție.

31.56. Orice referire la Tariful de Utilizare din acești termeni și condiții se va considera ca fiind făcută, în egală măsură, și la un Tarif de Utilizare redus, dacă nu este prevăzut altfel.

31.57. Valoarea efectivă a Tarifului de Utilizare redus va fi afișată Utilizatorului în Aplicație înaintea efectuării plății acestuia. Utilizatorul înțelege și este de acord că această valoare poate fi diferită pentru fiecare Utilizator în parte, iar decizia privind valoarea afișată unui Utilizator aparține în mod exclusiv Companiei.

31.6. În vederea achitării Tarifului de Utilizare, Utilizatorul va fi notificat să insereze datele cardului bancar pe care dorește să-l utilizeze pentru plată. Datele acestui card bancar pot fi modificate oricând de către Utilizator, ulterior configurării inițiale. De asemenea, Utilizatorul va putea folosi Puncte Pago pe care le deține în contul său din cadrul Aplicației, pentru a achita parțial / total contravaloarea Tarifului de Utilizare.

31.61. De asemenea, distinct de inserarea datelor cardului bancar la momentul efectuării primei plăți, fiecare Utilizator are posibilitatea de a adăuga și salva un card bancar în contul său, accesând meniul Setări - Cardurile mele. În cazul în care Utilizatorul alege să adauge un card bancar prin această modalitate, cardul bancar va fi debitat cu suma nerambursabilă de 0.2 RON, cu scopul verificării cardului bancar și a salvării acestuia în contul Utilizatorului.

31.62. Pentru evitarea oricărui dubiu, suma nerambursabilă de 0.2 RON este debitată doar dacă Utilizatorul adăuga un card bancar prin utilizarea meniului Setări - Cardurile mele. Această sumă nu va fi debitată în cazul în care cardul bancar este inserat la momentul primei plăți.

31.7. Compania își rezervă dreptul de a modifica Tarifele de Utilizare indicate la art. 31.5. de mai sus, care vor fi aplicabile începând cu următoarea plata. În acest caz, Compania va informa în scris Utilizatorii în Aplicație și utilizând adresa de e-mail introdusă la momentul creării contului în Aplicație despre data de la care noile Tarife de Utilizare vor fi aplicabile. Pentru evitarea oricărui dubiu, noile Tarife de Utilizare nu se vor aplica ciclurilor tarifare în curs la data la care noile Tarife de Utilizare sunt aplicabile.

31.8 În cazul versiunilor Premium și Nelimitat ale Aplicației, ulterior exprimării opțiunii privind una dintre aceste versiuni, Utilizatorul va avea un termen de 15 (cincisprezece) zile calendaristice în care poate denunța unilateral, indiferent de motiv, relația stabilită cu Compania privind utilizarea versiunii pe care a activat-o. Prin denunțare unilaterală în interiorul termenul indicat mai sus, Utilizatorul nu va fi obligat să efectueze nicio plată privind un Tarif de Utilizare către Companie. Pentru evitarea oricărui dubiu, ulterior expirării termenului de denunțare unilaterală indicat în acest articol, Utilizatorul va datora sumele indicate la art. 31.5. de mai sus.

31.9 La momentul exprimării opțiunii privind utilizarea versiunii Premium sau Nelimitat a Aplicației, în cazul în care Utilizatorul nu a adăugat un card bancar în contul său prin utilizarea meniului Setări – Cardurile mele, Utilizatorul va insera datele cardului bancar cu care dorește să efectueze plata Tarifului de Utilizare, conform art. 31.5. de mai sus. În măsura în care Compania nu poate debita cardul bancar introdus, la expirarea termenului indicat la art. 31.8. de mai sus, cu contravaloarea Tarifului de Utilizare aferent versiunii Aplicației alese de către Utilizator, Compania va transmite o notificare către Utilizator prin e-mail, utilizând adresa de e-mail introdusă de către Utilizator la momentul configurării contului său de Utilizator, prin care îl va informa despre această imposibilitate și va solicita introducerea datelor unui alt card bancar. În măsura în care Utilizatorul nu introduce datele aferente unui alt card bancar în termen de 24 de ore de la data transmiterii notificării Companiei, versiunea Gratuit a Aplicației va fi activată automat în cadrul Aplicației, până la momentul la care Utilizatorul va introduce datele unui card bancar ce poate fi debitat de către Companie.

31.10 Ulterior încheierii ciclului tarifar aferent versiunii Aplicației pentru care Utilizatorul a achitat Tariful de Utilizare, un nou ciclu tarifar, identic ca durată cu cel inițial, va începe să curgă, iar Tariful de Utilizare aferent acestui nou ciclu va fi debitat automat din contul aferent cardului bancar introdus de Utilizator în Aplicație pentru plata Tarifului de Utilizare. Această operațiune se va repeta la încheierea fiecărui ciclu tarifar, până in momentul in care Utilizatorul își exprimă dorința de a utiliza o altă versiune a Aplicației, caz în care vor fi aplicabili termenii și condițiile aferente acelei versiuni, astfel cum sunt descrise în acest document prin referire la versiunea respectivă ( Gratuit, Premium, Nelimitat), începând cu încheierea ciclului tarifar în curs aferent Tarifului de Utilizare cel mai recent achitat de către Utilizator / debitat direct din contul aferent cardului bancar introdus de Utilizator în Aplicație pentru plata Tarifului de Utilizare.

31.11 Ștergerea contului din Aplicație de către un Utilizator va rezulta în anularea debitării automate a contului aferent cardului bancar introdus de Utilizator în Aplicație pentru plata Tarifului de Utilizare, cu suma ce reprezintă Tariful de Utilizare pentru care a optat acel Utilizator.

31.12 În orice moment pe durata utilizării oricăreia dintre versiunile Aplicației, un Utilizator poate să-și exprime dorința de a folosi o altă versiune a Aplicației. Dacă Utilizatorul folosește una dintre versiunile Aplicației pentru care Compania percepe un Tarif de Utilizare (Premium sau Nelimitat) și dorește să folosească versiunea Gratuit a Aplicației, această opțiune va fi reținută în cadrul Aplicației și se va reflecta din ziua următoare celei în care se încheie ciclul tarifar al versiunii utilizate de către Utilizator, raportat la Tariful de Utilizare plătit de către Utilizator. Pentru evitarea oricărui dubiu, Compania nu va rambursa Utilizatorului nicio parte a Tarifului de Utilizare deja plătit de către Utilizator, la momentul la care acesta din urmă optează pentru a folosi versiunea Gratuit a Aplicației.

4. Autentificarea cu amprenta digitala

4.1. Autentificarea cu amprenta digitală poate fi utilizata pe dispozitive care au incorporata autentificare cu amprentă digitală, minimum iPhone 5S cu sistem de operare minimum iOS8 si pe dispozitive cu sistem de operare Android, minimum versiunea 6.0. Compania nu prelucrează în nici un fel detaliile amprentelor digitale stocate în dispozitivele Utilizatorilor, aceasta servind doar la activarea unor algoritmi din cadrul Aplicației Pago ce permit autentificarea Utilizatorului.

4.2. Acest tip de autentificare asigură gradul de securitate permis de către furnizorul acestei soluții de autentificare. Mai multe detalii despre autentificarea cu amprenta digitală pot fi găsite:

a)
în cazul sistemelor de operare iOS aici;
b)
în cazul sistemelor de operare Android aici.

4.3. Compania nu-și asumă nicio răspundere și nu face nicio recomandare în legătură cu utilizarea acestui tip de autentificare în dauna sistemului de autentificare bazat pe cod PIN, sau viceversa.

4.4. Utilizatorul este exclusiv responsabil pentru utilizarea autentificării cu amprentă digitală și consecințele oricărei autentificări neautorizate utilizând acest tip de autentificare.

41. Sistemul de recomandări a Aplicației Pago către contactele Utilizatorului

41.1 Pentru fiecare Utilizator al Aplicației Pago, Compania va genera un cod unic, alfanumeric (format din numere și litere), care va fi asociat numai acelui Utilizator și pe care acel Utilizator îl poate distribui către contactele sale din agenda sa telefonică și/sau din cadrul altor aplicații mobile pe care le are instalate acel Utilizator în dispozitivul său mobil. Pentru evitarea oricărui dubiu, Utilizatorul nu este obligat să distribuie acest cod unic, iar distribuirea acestui cod unic nu va duce la activarea unor funcționalități ale Aplicației Pago indisponibile acelui Utilizator în lipsa distribuirii acestui cod unic, cu excepția celor descrise în această secțiune 41.

41.2 Utilizatorul poate primi, în legătură cu activitatea sa de distribuire a codului unic aferent contului său din Aplicația Pago, un număr de Puncte Pago (în conformitate cu regulamentul disponibil aici), în măsura în care acel Utilizator efectuează următoarele acțiuni în mod cumulativ:

(a)
Utilizatorul distribuie codul unic aferent contului său din Aplicația Pago, către contactele sale;
(b)
unul dintre contactele Utilizatorului instalează Aplicația Pago, ca urmare a accesării link-ului distribuit de către Utilizator, ce conține codul unic aferent contului Utilizatorului din Aplicația Pago;
(c)
ulterior instalării Aplicației Pago conform punctului (b) de mai sus, noul Utilizator configurează cel puțin un Furnizor Agreat în cadrul Aplicației Pago și efectuează către acesta plata unei facturi.

41.3 Codul unic aferent contului din Aplicația Pago al fiecărui Utilizator este disponibil în Secțiunea Invită în Pago și poate fi distribuit către oricare și oricâte dintre contactele unui Utilizator. În cazul noilor Utilizatori care au efectuat doar acțiunile indicate la art. 41.2 punctele (a) și (b), Utilizatorul care a distribuit codul său unic (ce a dus la instalarea Aplicației de către noii Utilizatori), va putea vedea, în cadrul Secțiunii Invită în Pago, faptul că noii Utilizatori nu au efectuat plata unei facturi, putând să le trimită notificări din Aplicația Pago.

5. Modificarea Termenilor

5.1. Termenii pot fi modificați oricând de către Companie. Ori de câte ori vom face modificări, Utilizatorul va fi notificat în acest sens în momentul accesării Aplicației Pago și i se va solicita acordul expres cu privire la acceptarea acestor Termeni.

5.2. Utilizatorii pot accesa, în cadrul Aplicației Pago, Termenii în versiunea lor cea mai recentă, în orice moment.

6. Limitare de răspundere

6.1. Compania depune eforturi constante pentru a menține Aplicația în stare de funcționare. Totuși, din motive tehnice ori din cauza unor actualizări tehnice, este posibil ca Aplicația să nu funcționeze în anumite momente. În astfel de situații, Compania va comunica Utilizatorilor aceste aspecte, la momentul la care Utilizatorii accesează Aplicația.

6.2. În orice caz, Compania nu își asumă răspunderea, în nicio situație, pentru nicio daună pricinuită direct sau indirect și pentru nicio pierdere de profit directă sau indirectă, suferite ca urmare a utilizării sau a întreruperii utilizării serviciilor oferite de Aplicația Pago.

6.3. Plățile efectuate prin intermediul Aplicației Pago sunt prelucrate în conformitate cu informațiile din notificarea afișată de Aplicație Utilizatorului, ulterior efectuării unei plăți. Fiecare plată este înregistrată cu data zilei în care plata a fost efectuată de către Utilizator, indiferent de data la care suma este încasată de către Furnizorul Agreat destinatar ori de către Companie (în cazul plății Tarifului de Utilizare). Compania nu va răspunde pentru niciun prejudiciu sau pagubă care pot interveni din întârzierea plăților efectuate prin Aplicația Pago sau ca urmare a funcționării necorespunzătoare a Aplicației Pago, din circumstanțe obiective.

6.4 Aplicația Pago pune la dispoziția Utilizatorilor răspunsuri la întrebările frecvente ce pot rezulta din utilizarea Aplicației. Totodată, Utilizatorii pot contacta Compania în orice moment pe parcursul utilizării Aplicației pentru a transmite întrebări cu privire la orice aspect din cadrul Aplicației. În acest context, Compania nu răspunde pentru eventualele prejudicii cauzate de utilizarea necorespunzătoare a Aplicației Pago.

7. Legea aplicabilă

Termenii precum și orice obligații contractuale care decurg din sau în legătură cu aceștia vor fi interpretați în conformitate cu legile din România. Instanțele române au competența exclusivă de a soluționa orice litigiu legat de utilizarea Aplicației Pago și a acestor Termeni.

8. Site-uri terțe

Aplicația Pago și Site-ul conțin link-uri către alte website-uri, pentru al căror conținut Compania nu este răspunzătoare. Accesarea acestor web site-uri se face conform termenilor și condițiilor fiecărui website. Compania nu are nicio răspundere cu privire la conținutul acestor website-uri.

9. Proprietate intelectuală

Compania este titular al tuturor drepturilor asupra conținutului Aplicației Pago si al Site- ului (incluzând, fără limitare, imagini, texte, mărci comerciale, logo-uri, elemente de grafică web, scripturi, aplicații și baze de date). Este interzisă folosirea oricăror elemente de conținut privind Aplicația Pago si/sau Site-ul, fără acordul prealabil scris al Companiei.