RO EN
TERMENII ȘI CONDIȚIILE DE UTILIZARE ALE APLICAȚIEI PAGO
ultima dată actualizat la 18.07.2023

      Bine ai venit în aplicația software Pago sau pe site-ul web identificat cu adresa URL: pago.ro ("Site"). Accesarea Aplicației Pago, a Aplicației Pago-Samsung (astfel cum sunt definite mai jos), a acestui Site, precum și utilizarea serviciilor prestate prin intermediul Site-ului / Aplicației au loc ulterior informării tale cu privire la existența termenilor și condițiilor enumerate mai jos („Termenii”) și, în cazul accesării Aplicației, ulterior acordării posibilității de a-i accepta în mod expres. În lipsa acestui accept, explicit sau implicit, din partea ta, nu poți utiliza Aplicația Pago și/sau Site-ul.

      Acești Termeni sunt meniți să îți explice cât mai clar și transparent felul în care poți utiliza Aplicația și/sau Site-ul. Ca atare, documentul este într-un proces continuu de schimbare și actualizare – îți recomandăm să vizitezi regulat acest document, pentru a fi la curent cu versiunea cea mai actuală a lui.

1. Definiții

În acest document, cuvintele folosite cu majusculă vor avea următoarele semnificații:

a)
"Aplicația Pago" sau "Aplicația" înseamnă aplicația software, asupra căreia Compania (astfel cum este definită mai jos) este titulară de drepturi, prin intermediul căreia poți efectua plăți electronice în mediul online, către diferiți furnizori de servicii, accesibilă pentru a fi descărcată de către tine pe telefonul mobil, prin intermediul Apple App Store și Google Play, în mod direct, sau prin intermediul Site-ului, prin redirecționare, în mod indirect. Pentru scopul acestor Termeni, această definiție va fi folosită indiferent de modalitatea de accesare a Aplicației Pago (prin intermediul Site-ului sau cu ajutorul telefonului mobil, direct din Apple App Store sau Google Play);
b)
"Aplicația Pago-Samsung" înseamnă aplicația software, asupra căreia Compania (astfel cum este definită mai jos) este titulară de drepturi, prin intermediul căreia (astfel cum sunt definiți mai jos) te poți conecta la Aplicația Pago și poți efectua plăți electronice în mediul online, către diferiți furnizori de servicii, accesibilă pentru a fi descărcată de către tine pe televizoarele inteligente Samsung, prin intermediul Samsung Tyzen Store. Aplicația Pago-Samsung nu poate fi utilizată în lipsa configurării în avans a Aplicației Pago, așa cum este prevăzut în acești Termeni, astfel încât orice referire la Aplicația Pago va include și o referire la Aplicația Pago-Samsung, însă referirile la Aplicația Pago-Samsung trebuie înțelese în mod restrictiv cu privire doar la această aplicație;
c)
"Compania", “Noi” sau “Noastră” înseamnă societatea Timesafe S.R.L., persoană juridică română, cu sediul social în Voluntari, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J23/1658/2016, CUI 35968582;
d)
"Cont pe Site Terț" înseamnă conturile tale și informațiile aflate pe alte site-uri web sau alte aplicații aparținând Furnizorilor Agreați sau Aplicației BT Pay (astfel cum sunt acești termeni definiți mai jos), în afara Aplicației Pago, asupra cărora Compania nu are niciun drept și în legătură cu funcționarea cărora Compania nu poate fi responsabilă. În măsura în care conectarea la Aplicație nu se poate realiza cu un Cont de pe un Site Terț, îți recomandăm să verifici dacă Site-ul Terț nu prezintă probleme de conectare, anterior contactării Companiei;
e)
"CNAIR" înseamnă Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere cu sediul în București, sectorul 1, str. Dinicu Golescu nr. 38, având număr de înmatriculare J40/552/2004 și CUI 16054368, tel. 021.264.32.47; pentru că aceste date se pot modifica în timp, îți recomandăm să vizitezi site-ul CNAIR la adresa http://www.cnadnr.ro/ pentru mai multe informații și pentru a te asigura că ai datele actualizate de identificare și contact ale CNAIR;
f)
"Date Personale" sau "Date cu Caracter Personal" înseamnă orice informații referitoare la o persoană fizică identificată sau identificabilă; o persoană identificabilă este acea persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în mod particular prin referire la un număr de identificare ori la unul sau la mai mulți factori specifici identității sale fizice, fiziologice, psihice, economice, culturale sau sociale, conform definiției din Regulamentul General privind Prelucrarea Datelor cu Caracter Personal (“RGPD”);
g)
"Furnizor Agreat" înseamnă o persoană juridică inclusă în Aplicația Pago către care poți efectua plăți prin intermediul funcțiilor Aplicației Pago. Furnizorii Agreați sunt încărcați în Aplicație în măsura în care Compania sau un colaborator al acesteia are o relație contractuală cu aceștia în acest sens;
h)
"Aplicația BT Pay" înseamnă aplicația mobilă accesibilă pentru a fi descărcată de către tine pe telefonul mobil, prin intermediul Apple App Store și Google Play, operată și, în lipsa unor altor indicații contrare, deținută în mod exclusiv de către Banca Transilvania S.A., instituție de credit înființată în România, cu sediul social în Cluj-Napoca, str. George Barițiu nr. 8, județul Cluj, înmatriculată la Registrul Comerțului sub nr. J12/4155/1993, cod de identificare fiscală RO 502267, care prezintă funcționalități de integrare cu Aplicația Pago și îți oferă posibilitatea să folosești serviciile Noastre fără a fi necesară accesarea Aplicației Pago;
i)
"Utilizator" sau "tu" înseamnă orice persoană fizică, cu vârsta peste 18 ani care se înregistrează și folosește Aplicația Pago, acceptând acești Termeni. Pentru evitarea oricărui dubiu, Aplicația Pago nu este destinată utilizării de către persoane fizice care nu îndeplinesc condițiile descrise în această definiție și, în mod explicit, nu este destinată utilizării de către minori (în sensul legislației care este aplicabilă unui anumit Utilizator);
j)
"Tariful de Utilizare" reprezintă suma de bani ce trebuie achitată de către tine, conform prevederilor Art. 8 de mai jos, pentru a putea utiliza Aplicația Pago raportat la funcționalitățile pe care dorești să le ai disponibile în cadrul Aplicației Pago;
k)
"Donează cu Pago" reprezintă o funcționalitate prin care tu sau orice alt utilizator al Site-ului ai / are posibilitatea de a efectua donații către anumite Organizații Neguvernamentale (astfel cum sunt definite mai jos), ca urmare a unor campanii desfășurate de Companie;
l)
"Organizație Neguvernamentală" reprezintă o organizație neguvernamentală fără scop lucrativ, precum o asociație, fundație, sau federație, selectată să participe în campania „Donează cu Pago”, în conformitate cu Regulamentul disponibil aici;
m)
"Ghișeul.ro" reprezintă platforma administrată de Agenția pentru Agenda Digitală a României (instituție publică de specialitate a administrației publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Ministerului Comunicațiilor și Societății Informaționale), prin intermediul căreia utilizatorii pot plăti impozite și taxe stabilite de instituțiile publice înrolate în platformă, precum si amenzi contravenționale;
n)
"Rovinietă" înseamnă înregistrarea în format electronic a tarifului de utilizare care reprezintă o anumită sumă a cărei plată conferă unui vehicul dreptul de a utiliza, pe parcursul unei perioade date, rețeaua de drumuri naționale din România, în conformitate cu prevederile OG 15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare și a tarifului de trecere pe rețeaua de drumuri naționale din România, cu modificările și completările ulterioare;
o)
"Trecere" înseamnă parcurgerea, o singură dată, într-un sens, a unei distanţe de pe un sector de drum, pod, tunel sau trecătoare de munte, care face parte din reţeaua de drumuri naţionale din România, pe care se aplică tariful de trecere care reprezintă o anumită sumă care se plăteşte pentru un vehicul în funcţie de distanţa parcursă pe un sector de drum, pod, tunel sau trecătoare de munte, care face parte din reţeaua de drumuri naţionale din România, şi de tipul vehiculului;
p)
"Voucher Benefit" reprezintă cuponul / voucher-ul cu Puncte Pago achiziționat de pe platforma Benefit regăsită la adresa de URL https://www.benefitsystems.ro și care poate fi folosit în Aplicația Pago în conformitate cu acești Termeni.

Toți ceilalți termeni scriși cu majusculă au sensul menționat atunci când sunt utilizați pentru prima dată sau, după caz, definiți pentru prima dată.

2. Utilizarea și Funcționarea Aplicației Pago
 • 2.1. Serviciile oferite prin Aplicație
 • Compania îți oferă, în baza contului de utilizator creat, acces la Aplicația Pago prin intermediul căreia îți poți achita facturile, impozitele, taxele și poți efectua alte plăți către Furnizorii Agreați, fie direct din Aplicația Pago, fie din Aplicația BT Pay, ca urmare a sincronizării conturilor de pe cele două aplicații. Pentru evitarea oricărui dubiu, în situația în care, ulterior sincronizării conturilor, folosești Aplicația BT Pay pentru a avea acces la serviciile Noastre, furnizate, în mod uzual, prin intermediul Aplicației Pago, această folosire este supusă termenilor și condițiilor aferenți Aplicației BT Pay, astfel cum aceștia sunt puși la dispoziție de Banca Transilvania S.A.

  Serviciile furnizate prin intermediul Aplicației Pago ți se adresează doar dacă accepți acești Termeni și pot fi folosite doar ulterior acceptării acestor Termeni. În măsura în care este necesar, conform prevederilor legale sau cerințelor unei autorități, precum și în baza unor suspiciuni de fraudă ori afectare a sistemelor acesteia, Compania îți poate solicita să dovedești legitimitatea calității tale de Utilizator, prin solicitarea furnizării unor informații sau documente suplimentare. În această situație, Compania nu va prelucra Datele cu Caracter Personal existente în cadrul informațiilor / documentelor suplimentare oferite decât în scopul dovedirii legitimității calității tale de Utilizator.

  Prin intermediul Aplicației Pago și/sau a Site-ului, Compania îți oferă acces la următoarele servicii:

  a)

  plata facturilor către Furnizorii Agreați, folosind una dintre următoarele două metode:

  i. configurarea unui Furnizor Agreat, potrivit prevederilor Art. 2.2. lit. f) de mai jos;

  ii. scanarea unei facturi primite din partea unui furnizor de utilități, în măsura în care acesta este un Furnizor Agreat, fără configurarea menționată la punctul de mai sus. Această metodă nu este aplicabilă pentru alți furnizori în afara Furnizorilor Agreați, cu excepția furnizorilor accesibili în cazul în care ai activate versiunile Premium / Nelimitat și ai folosit în prealabil funcționalitățile descrise la Art. 8.2. lit. e), respectiv 8.3. lit. e) ale Aplicației, caz în care plata facturilor aferente acestor furnizori vor fi disponibile doar în situațiile menționate mai sus.

  b)
  vizualizarea istoricului de plăți efectuate către Furnizorii Agreați;
  c)
  reîncărcarea electronică de cartele SIM preplătite, pentru cartelele aferente unor numere de telefon valabile pe teritoriul României;
  d)
  obținerea unor oferte financiare pentru încheierea unei polițe de răspundere civilă auto obligatorie (RCA);
  e)
  încheierea unei polițe RCA;
  f)
  recepționarea de notificări transmise de Companie privind expirarea inspecției tehnice periodice, a asigurării de tip CASCO, a reviziilor periodice, a Rovinietei (pentru unul sau mai multe vehicule), în baza configurărilor prealabile făcute de către tine în acest sens;
  g)
  obținerea unor oferte financiare pentru încheierea unei polițe de asigurare medicală destinată călătoriilor (asigurare de călătorie);
  h)
  încheierea unei polițe de asigurare medicală destinată călătoriilor (asigurare de călătorie).
  i)
  plata, prin intermediul platformei Ghișeul.ro, a impozitelor și taxelor stabilite de instituțiile publice în sarcina ta;
  j)
  achitarea unei Roviniete;
  k)
  plata tarifului de Trecere.

  Ai posibilitatea de a opta pentru a accesa serviciile Aplicației Pago direct din Aplicația BT Pay, ca urmare a sincronizării conturilor pe care le ai pe cele două aplicații.

  În plus, având în vedere anumite dispoziții legale aplicabile, ca Utilizator al Aplicației Pago, poți primi și notificări transmise atât de Companie, cât și de CNAIR pe emailul tău declarat în Aplicația Pago, privind expirarea perioadei de valabilitate a Rovinietei, în baza configurărilor prealabile făcute de către tine în acest sens.

 • 2.2. Contul de utilizator
 • Pentru ca un tu să poți beneficia, în cele mai bune condiții, de serviciile descrise mai sus, trebuie să urmezi un anumit set de pași:

  a)
  descărcarea Aplicației Pago din Apple App Store sau Google Play, pe un telefon compatibil cu versiunea de Aplicație Pago curentă, conform mențiunilor din pagina Aplicației Pago din Apple App Store sau Google Play. Astfel, Compania nu garantează funcționarea Aplicației Pago pe orice dispozitiv mobil care îți aparține;
  b)
  crearea unui cont de utilizator, prin completarea unui formular conținând următoarele câmpuri: adresa de e-mail, nume, prenume, parola; la completarea acestui formular, ești obligat să furnizezi date actuale și complete; în lipsa completării formularului, nu poți deveni Utilizator al Aplicației Pago; scopul solicitării și prelucrării acestor informații de către Companie este descris în politica de prelucrare a datelor cu caracter personal (“Politica”), accesibilă aici;
  c)
  ca o alternativă a pasului descris la litera b) de mai sus, poți utiliza contul tău din cadrul Facebook în vederea conectării în Aplicație. În această situație, Compania va prelucra numele tău de utilizator din cadrul Facebook. Dacă ești interesat de aspecte suplimentare privind conectarea contului tău din cadrul Facebook în cadrul altor aplicații/website-uri, poți accesa mai multe detalii aici, aici sau aici;
  d)
  în cadrul procesului descris la litera b) de mai sus, acceptarea Termenilor și confirmarea că ai fost informat cu privire la conținutul Politicii; aceste documente sunt accesibile în orice moment, pentru consultare, în cadrul Aplicației, ulterior finalizării procesului descris la litera b);
  e)
  selectarea a cel puțin unuia dintre tipurile de plată pe care le poți efectua în Aplicația Pago, respectiv (1) plata de facturi aferente unor Furnizori Agreați, sau (2) plata aferentă încărcării unei cartele SIM preplătite;
  f)
  (opțional, în măsura în care nu optezi pentru plata prin scanarea unei facturi potrivit Art. 2.1. lit. a) pct. ii. de mai sus) în cazul acțiunii indicate la litera e) teza (1) de mai sus, selectarea a cel puțin un Furnizor Agreat, din lista disponibilă în Aplicația Pago, organizată în funcție de tipul de servicii oferite (energie electrică, gaz, apă, salubritate etc.) și introducerea datelor de conectare (nume cont și parolă) pe care le folosești în contul tău online din aplicația/website-ul Furnizorului Agreat;
  g)
  ulterior finalizării acțiunii de la litera e), configurarea fiecărui loc de consum aferent fiecărui Furnizor Agreat selectat și conectat de către tine în Aplicația Pago, prin indicarea tipului de loc (acasă, casa părinților, casă de vacanță);
  h)
  în cazul acțiunii indicate la litera e), teza (2), introducerea numărului de telefon aferent cartelei SIM preplătite pe care dorești să o încarci valoric;
  i)
  introducerea detaliilor de plată (număr de cont bancar și parolă unică, creată în cadrul Aplicației Pago) în baza cărora să fie efectuată plata unor facturi sau încărcarea valorică. Aceste detalii pot fi prelucrate în cadrul Aplicației Pago, potrivit Politicii accesibile aici;
  j)
  plata Tarifului de Utilizare, în conformitate cu prevederile Art. 8.4. și 8.5. de mai jos;
  k)
  alte acțiuni specifice contractării asigurărilor de tip RCA și/sau de călătorie, achitării de Roviniete și/sau plății tarifului de Trecere.

  Ca urmare a urmăririi pașilor indicați mai sus, Compania, prin intermediul Aplicației Pago, are acces și prelucrează anumite informații existente în contul tău electronic de utilizator înregistrat în aplicațiile / site-urile aparținând Furnizorilor Agreați. Accesul și prelucrarea sunt realizate în conformitate cu prevederile Politicii, accesibile aici.

  În calitate de Utilizator, ai responsabilitatea păstrării datelor de identificare și conectare aferente contului de utilizator în siguranță, pentru a preveni sau reduce șansele accesului neautorizat în contul creat în Aplicația Pago. Pentru mai multe informații cu privire la aceasta, te rugăm să consulți Politica, accesibilă aici.

  În măsura în care Datele Personale oferite de către tine la momentul completării formularului de înscriere în Aplicația Pago sunt false, inexacte, sau incomplete, Compania, ulterior constatării acestui fapt, în mod direct sau ca urmare a unei sesizări, poate anula sau suspenda temporar accesul tău la cont sau operațiunile desfășurate în acest cont, total sau parțial, sau poate refuza furnizarea oricărui sau tuturor serviciilor disponibile în cadrul Aplicației Pago, în măsura în care Datele Personale respective nu pot fi rectificate de către Companie, cu ajutorul tău.

  În orice caz, Compania nu prelucrează Date cu Caracter Personal care nu sunt necesare pentru oferirea serviciilor disponibile în Aplicație, asupra cărora nu a obținut acordul prealabil explicit al tău sau în legătură cu care nu are un interes legitim sau un alt temei de prelucrare.

 • 2.3. Funcționalitățile Aplicației
 • Pe parcursul utilizării Aplicației Pago, ai oricând posibilitatea să efectuezi oricare dintre acțiunile următoare:

  (a)
  adăugarea și ștergerea de Furnizori Agreați din contul tău;
  (b)
  adăugarea unui card bancar (i) prin utilizarea meniului Setări – Cardurile mele; (ii) prin inserarea datelor cardului bancar la momentul efectuării primei plați, sau (iii) în situația descrisă în Art. 9 de mai jos. Cardul bancar adaugat trebuie sa fie emis de catre o institutie financiara ce opereaza pe teritoriul Romaniei sau in Uniunea Europeana;
  (c)
  schimbarea datelor cardului bancar cu care efectuezi plăți;
  (d)
  accesarea setărilor Aplicației Pago, din care poți afla mai multe detalii despre Aplicația Pago; poți transmite solicitări sau întrebări scrise Companiei; poți configura tipurile de notificări pe care dorești să le primești din partea Aplicației Pago; poți seta metoda de securizare a plăților (cod numeric sau amprentă); poți schimba limba în care este afișată Aplicația Pago (română sau engleză);
  (e)
  vizualizarea tuturor facturilor aferente Furnizorilor Agreați configurați, în format PDF;
  (f)
  modificarea planului tarifar în baza căruia utilizezi Aplicația Pago, prin trecerea la un abonament superior sau inferior, după caz, în măsura în care dorești să utilizezi mai multe sau mai puține dintre funcționalitățile Aplicației Pago;
  (g)
  deconectarea din cadrul Aplicației Pago.

  În cazul în care, în cursul utilizării Aplicației Pago, observi orice elemente care ar putea indica funcționarea necorespunzătoare a Aplicației Pago, poți semnala acest fapt Companiei, printr-un e-mail transmis la adresa support@pagoplateste.ro sau poți utiliza secțiunea “Spune-ți părerea” din cadrul Aplicației Pago.

  În calitate de Utilizator, porți întreaga responsabilitate pentru toate operațiunile efectuate prin intermediul Aplicației Pago. În schimb, Compania garantează că prelucrează datele generate de tine în cadrul Aplicației Pago, inclusiv Datele cu Caracter Personal, în conformitate cu prevederile Politicii, accesibile aici.

 • 2.4. Plata Facturilor
 • Pentru evitarea oricărui dubiu, Compania nu este responsabilă de acuratețea informațiilor cuprinse în facturile în format PDF disponibile în cadrul Aplicației Pago, aparținând Furnizorilor Agreați, cum ar fi, fără limitare, suma datorată și scadența acesteia, descrierea corectă a locului de consum sau titularul contractului aferent locului de consum. Pentru orice nelămuriri sau inadvertențe în legătură cu aceste informații, Compania te va direcționa către Furnizorul Agreat, emitent al facturii.

  În cadrul secțiunii privind istoricului plăților aferent fiecărui Furnizor Agreat, poți consulta situația tuturor facturilor plătite în ultimele 6 luni, poți afla datele de contact ale departamentelor de relații de clienții ale Furnizorilor Agreați sau poți solicita retransmiterea unei confirmări de plată a unei facturi, în măsura în care acea plată a fost făcută anterior cu ajutorul Aplicației Pago. Această retransmitere este realizată prin intermediul e-mail-ului tău.

  Ai posibilitatea de a plăti o factură sau mai multe facturi în același timp, până la numărul de facturi maximum disponibile pentru plată, lunar, raportat la abonamentul pe care îl ai activat în cadrul Aplicației. În măsura în care numărul de facturi maximum disponibile pentru plată într-o singură lună este atins, la momentul la care încerci să efectuezi plata unei noi facturi, Aplicația va transmite un mesaj de informare a atingerii pragului în cauză, sugerând posibilitatea de a activa un alt abonament în cadrul Aplicației, alături de informații suplimentare despre funcționalitățile disponibile și prețul aferent planului tarifar propus.

  În cazul în care nu ai adăugat un card bancar în contul tău prin utilizarea meniului Setări – Cardurile mele, la inițierea primei plăți, îți vor fi cerute date privind cardul tău bancar ce vor fi ulterior salvate de către procesatorul de plăți utilizat de către Companie, la momentul relevant. Confirmarea efectuării unei plăți este semnalată vizual în cadrul Aplicației și printr-un e-mail de confirmare transmis către tine.

  Compania nu prelucrează, în niciun fel, datele privind cardul tău bancar decât pentru a facilita accesul la aceste informații procesatorului de plăți. Mai multe detalii în acest sens pot fi găsite în Politica disponibilă aici.

  Utilizăm produse terțe pentru procesarea plăților ("Procesatori de plată") efectuate din cadrul contului tău din Aplicație. Procesarea plăților poate fi supusă termenilor, condițiilor și politicilor de confidențialitate ale Procesatorilor de plată, în plus față de acești Termeni.

  Nu suntem responsabili de nicio eroare care ar putea apărea în legătură cu procesarea unei plăți. Ești de acord să efectuezi plata folosind acea metodă de plată selectată la momentul la care instructezi efectuarea unei plăți.

  Compania nu garantează un anumit interval de timp care se poate scurge între oricare dintre pașii de operare a Aplicației Pago, așa cum aceștia sunt descriși în acest Articol. Compania nu poate fi trasă la răspundere pentru dificultățile tehnice care pot apărea în funcție de dispozitivul mobil de pe care este rulată Aplicația Pago și capabilitățile acestui dispozitiv. Compania este interesată de feedback-ul tău, precum și de semnalarea oricăror probleme în funcționarea Aplicației Pago, ce pot fi transmise prin e-mail la adresa: support@pagoplateste.ro sau prin intermediul secțiunii “Spune-ți părerea” din cadrul Aplicației Pago.

 • 2.5. Asigurările
 • Serviciile de obținere a ofertelor și contractare a polițelor RCA și a polițelor de asigurare medicală destinate călătoriilor (asigurare călătorie) sunt oferite în conformitate cu termenii și condițiile particulare ale acestor servicii, disponibile aici.

 • 2.6. Achitarea unei Roviniete
 • Ai posibilitatea de a achita Roviniete, prin intermediul Aplicației, pentru vehiculele înmatriculate în România sau în străinătate (cu excepția motocicletelor sau vehiculelor înmatriculate temporar).

  Pentru a achita Rovinieta prin intermediul Aplicației trebuie să completezi următoarele date: număr de înmatriculare vehicul, serie de șasiu, categorie vehicul, precum și țara înmatriculării. În cazul în care cel puțin una dintre aceste date lipsește, te vom notifica prin mesajul “Date Incomplete”, iar atât timp cât acest mesaj este activ, nu vei avea posibilitatea de a achita Rovinieta.

  Ai posibilitatea de a alege dintre toate tipurile de Rovinietă disponibile în România (respectiv, pentru 1 (o) zi, 7 (șapte) zile, 30 (treizeci) de zile, 90 (nouăzeci) de zile sau 12 (douăsprezece) luni). Cu toate acestea, te rugăm să ai în vedere faptul că, potrivit regulilor legale în vigoare, nu vei putea achiziționa Rovinieta pentru 1 (o) zi în cazul autoturismelor și vehiculelor de transport marfă cu MTMA mai mic sau egal cu 3,5 tone.

  Nu vei putea achita Rovinieta prin intermediul Aplicației în următoarele cazuri:

  -
  Există deja o Rovinietă activă pentru același vehicul, a cărei perioadă se suprapune cel puțin 1 (o) zi cu perioada Rovinietei pe care dorești să o achiți;
  -
  Termenul de începere a valabilității Rovinietei pe care dorești să o achiziționezi depășește 30 (treizeci) de zile calendaristice de la data curentă.

  Informațiile privind data de începere și/sau de expirare a unei Roviniete achitate prin intermediul Aplicației vor fi disponibile atât în cadrul Aplicației, cât și în e-mail-ul de confirmare pe care ți-l trimitem atunci când achiți Rovinieta.

  În măsura în care dorești acest lucru (și selectezi această opțiune), îți vom trimite notificări pe e-mailul declarat în momentul în care achiți Rovinieta prin intermediul Aplicației, pentru a te informa cu privire la expirarea valabilității Rovinietei achitate prin intermediul Aplicației.

  Dacă optezi pentru această funcționalitate, pe lângă notificarea menționată mai sus, și CNAIR îți va trimite notificări pe aceeași adresă de email, pentru a te informa cu privire la expirarea perioadei de valabilitate a Rovinietei achitate prin intermediul Aplicației. Această transmitere este necesară având în vedere dispozițiile legale aplicabile și relația noastră contractuală cu CNAIR. Mai multe detalii despre această prelucrare a adresei tale de e-mail pot fi regăsite în Politică, accesibilă aici.

  Achitarea Rovinietei se va face debitând cardul bancar salvat în Aplicație sau cardul bancar nou adăugat în Aplicație, fără ca Noi să percepem vreun comision pentru această operațiune. Ca urmare a achiziționării și achitării primei Roviniete, vei primi un număr de 100 de Puncte Pago, pe care le vei putea utiliza în cadrul unor operațiunii ulterioare, în conformitate cu Regulamentul disponibil aici.

 • 2.7. Plata tarifului de Trecere
 • Ai posibilitatea de a achita tariful de Trecere, prin intermediul Aplicației, pentru un vehicul înregistrat în România sau în străinătate (cu excepția motocicletelor sau vehiculelor înmatriculate temporar).

  Poți achita tariful pentru un număr de 1 (o) Trecere, 2 (două) Treceri sau 20 (douăzeci) de Treceri, iar numărul de Treceri nu diferă în funcție tipul de vehicul. Te rugăm să ții cont de faptul că Aplicația nu monitorizează în nicio situație Trecerile utilizate sau rămase, astfel încât nu avem posibilitatea de a te informa cu privire la numărul de Treceri rămase valabile, respectiv, numărul de Treceri utilizate. Vei avea în schimb acces la istoricul de tranzacții/plăți pe care le-ai făcut prin intermediul Aplicației.

  Valabilitatea Trecerilor (indiferent dacă este vorba despre 1 (o) Trecere, 2 (două) Treceri sau 20 (douăzeci) de Treceri) este de 12 (douăsprezece) luni de la data achitării tarifului pentru respectiva Trecere.

  Achitarea tarifului corespunzător unei Treceri se va face debitând cardul bancar salvat în Aplicație sau cardul bancar nou adăugat în Aplicație, fără ca Noi să percepem vreun comision pentru această operațiune. Ca urmare a achitării primului număr de Treceri (indiferent dacă este vorba despre 1 (o) Trecere, 2 (două) Treceri sau 20 (douăzeci) de Treceri) vei primi un număr de 50 de Puncte Pago, pe care le vei putea utiliza în cadrul unor operațiunii ulterioare, în conformitate cu Regulamentul disponibil aici.

3. Utilizarea și Funcționarea Aplicației Pago-Samsung

Compania îți oferă, în baza contului creat în prealabil în cadrul Aplicației Pago, acces la Aplicația Pago-Samsung, prin intermediul căreia vei avea acces numai la o parte din serviciile oferite de Companie în cadrul Aplicației Pago, astfel cum sunt descrise în acest Articol.

Serviciile furnizate prin intermediul Aplicației Pago-Samsung ți se adresează doar dacă accepți acești Termeni și pot fi folosite doar ulterior acceptării acestor Termeni. În măsura în care este necesar, conform prevederilor legale sau cerințelor unei autorități, precum și în baza unor suspiciuni de fraudă ori afectare a sistemelor acesteia, Compania îți poate solicita să dovedești legitimitatea calității tale de Utilizator, prin solicitarea furnizării unor informații sau documente suplimentare.

 • 3.1. Serviciile din cadrul Aplicației Pago-Samsung
 • Pentru utilizarea Aplicației Pago-Samsung, trebuie să urmezi un anumit set de pași, după cum urmează:

  (a)
  să descarci Aplicația Pago-Samsung din Samsung Tyzen Store, pe un televizor compatibil cu versiunea de Aplicație Pago-Samsung curentă, conform mențiunilor din pagina Aplicației Pago-Samsung din Samsung Tyzen Store. Astfel, Compania nu garantează funcționarea Aplicației Pago-Samsung pe orice televizor care îți aparține;
  (b)
  să te autentifici cu contul de utilizator creat conform Art. 2.2 lit. b), sau să creezi un cont de utilizator, prin completarea datelor menționate în Art. 2.2 lit. b);
  (c)
  în cadrul procesului descris la litera b) de mai sus, să accepți Termenii și să confirmi că ai fost informat cu privire la conținutul Politicii; aceste documente sunt accesibile în orice moment, pentru consultare, în cadrul Aplicației Pago-Samsung, ulterior finalizării procesului descris la litera b);
  (d)
  să instalezi / să ai instalată Aplicația Pago și pe telefonul mobil și să configurezi / să ai configurată Aplicația Pago, potrivit Art. 2 din Termeni;
  (e)
  să conectezi Aplicația Pago-Samsung cu Aplicația Pago de pe telefonul mobil; în acest scop, va trebui să introduci în meniul Setări – Contul meu din Aplicația Pago de pe telefonul mobil, codul generat pe televizorul Samsung.

  Prin intermediul Aplicației Pago-Samsung, vei avea acces numai la plata facturilor către Furnizorii Agreați configurați în cadrul Aplicației Pago de pe telefonul mobil, potrivit prevederilor Art. 2.2. lit. f) de mai sus. Pentru a putea efectua plata unei facturi, va trebui să ai un card bancar adăugat în Aplicația Pago de pe telefonul mobil, potrivit prevederilor Art. 2.3. lit. b) și 2.4 de mai sus.

 • 3.2. Funcționalitățile Aplicației Pago-Samsung
 • Pe parcursul utilizării Aplicației Pago-Samsung, ai oricând posibilitatea să efectuezi oricare dintre acțiunile următoare:

  a)
  vizualizarea Furnizorilor Agreați din contul tău, adăugați în Aplicația Pago și a anumitor detalii cu privire la acești Furnizori Agreați (istoric plăți, factură scadentă), precum și a unor grafice de consum;
  b)
  vizualizarea istoricului de plăți efectuate către Furnizorii Agreați;
  c)
  vizualizarea tuturor facturilor aferente Furnizorilor Agreați configurați, în format PDF;
  d)
  sortarea facturilor aferente Furnizorilor Agreați configurați;
  e)
  accesarea setărilor Aplicației Pago-Samsung, din care poți alege cardul bancar implicit cu care se vor plăti facturile către Furnizorii Agreați; poți citi Termenii și Politica; poți afla mai multe informații despre măsurile de securitate; poți afla mai multe detalii despre Aplicația Pago-Samsung; poți seta metoda de securizare a plăților (cod numeric); poți schimba limba în care este afișată Aplicația Pago-Samsung (română sau engleză);
  f)
  deconectarea din cadrul Aplicației Pago- Samsung.

  Pentru evitarea oricărui dubiu, toate celelalte servicii/funcționalități oferite de Companie, astfel cum sunt indicate în Art. 2 din Termeni (precum, fără limitare, adăugarea unui Furnizor Agreat, adăugarea unui card bancar, schimbarea datelor cardului bancar, modificarea planului tarifar etc.) vor putea fi accesate doar în cadrul Aplicației Pago de pe telefonul mobil.

  Toate celelalte prevederi ale Art. 2 de mai sus, referitoare la utilizarea și funcționarea Aplicației Pago, se aplică și cu privire la utilizarea și funcționarea Aplicației Pago-Samsung, în măsura în care sunt în legătură cu serviciile menționate în acest Articol și nu contravin prevederilor prezentului Articol.

  De asemenea, efectele utilizării serviciilor / funcționalităților oferite de Companie prin intermediul Aplicației Pago-Samsung, se vor reflecta în contul de utilizator din cadrul Aplicației Pago.

4. Funcționalitatea „Donează cu Pago”

Compania îți oferă ție, în baza contului de utilizator creat în Aplicația Pago, precum și oricăror altor persoane care nu au cont de utilizator și doar accesează Site-ul, posibilitatea de a utiliza funcționalitatea Donează cu Pago și de a dona către o organizație neguvernamentală.

 • 4.1. Accesarea funcționalității de către tine, în calitate de Utilizator
 • În cadrul Aplicației Pago, ai oricând posibilitatea să efectuezi oricare dintre acțiunile următoare:

  (a)
  să efectuezi o donație către o Organizație Neguvernamentală;
  (b)
  să setezi efectuarea de donații recurente către o Organizație Neguvernamentală;
  (c)
  să modifici setările privind donațiile recurente (i.e., să încetezi donațiile recurente către o anumită Organizație Neguvernamentală și, eventual, să setezi efectuarea de donații recurente către o altă Organizație Neguvernamentală);

  De asemenea, în cadrul Aplicației Pago, ai oricând acces și la următoarele funcționalități:

  (a)
  vizualizarea profilurilor create pentru fiecare dintre cele 15 Organizații Neguvernamentale selectate în campanie, incluzând, dar nu limitat la descriere, date de contact, locație, ținte financiare, activități realizate, istoricul donațiilor primite prin Pago;
  (b)
  vizualizarea istoricului de donații efectuate către Organizațiile Neguvernamentale;
  (c)
  posibilitatea de a distribui în social media;
  (d)
  posibilitatea de a face o donație anonimizată sau nu.

  Donațiile efectuate de tine către o Organizație Neguvernamentală pot consta în sume de bani sau în Puncte Pago ce sunt convertite automat în bani. În cazul în care donezi sume de bani, suma minimă ce poate fi donată este de 5 RON. În cazul donațiilor mai mari de 2.500 RON, procesarea se va face manual și donația va fi trimisă Organizației Neguvernamentale numai după acceptul acesteia. În cazul în care Organizația Neguvernamentală nu acceptă donația, Compania îți va returna suma de bani sau va returna suma utilizatorului Site-ului care a efectuat donația, după caz.

  Donațiile efectuate de tine către o Organizație Neguvernamentală în cadrul Aplicației Pago nu se iau în considerare la calculul numărului de facturi plătite lunar, aferent abonamentului tău, în conformitate cu Art. 8 de mai jos.

  În cazul în care activezi o donație recurentă către o Organizație Neguvernamentală, vei primi următorul beneficiu: vei putea plăti lunar încă 2 facturi față de numărul inclus în planul de abonament selectat, în conformitate cu Art. 8 de mai jos. Acest beneficiu va fi activ pentru fiecare lună în care a fost efectuată cel puțin o donație recurentă.

 • 4.2. Accesarea funcționalității de către utilizatorii Site-ului
 • Funcționalitatea Donează cu Pago este disponibilă și utilizatorilor Site-ului (indiferent dacă sunt sau nu Utilizatori ai Aplicației Pago și dacă au sau nu cont de utilizator creat). Un utilizator al Site-ului poate efectua o donație către o Organizație Neguvernamentală. Donația efectuată în acest mod poate consta doar într-o sumă de bani și este de minim 5 RON. Pentru a putea efectua o astfel de donație, utilizatorului Site-ului îi vor fi cerute date privind cardul său bancar ce vor fi transmise Procesatorului de plăți, dispozițiile Art. 2.4. paragrafele 5-7 aplicându-se în mod corespunzător.

  Odată efectuată o donație de către un utilizator al Site-ului, acesta va primi confirmarea donației pe e-mail. De asemenea, utilizatorul respectiv va primi și un număr de Puncte Pago, în conformitate cu Regulamentul disponibil aici. Punctele Pago vor fi acordate numai dacă utilizatorul respectiv nu are deja un cont de utilizator în Aplicația Pago și numai dacă creează un cont de utilizator prin intermediul link-ului trimis acestuia.

 • 4.3. Raportul dintre donatori, Organizații Neguvernamentale și Site
 • Atunci când se efectuează o donație în bani prin intermediul Aplicației Pago sau prin intermediul Site-ului, banii plătiți de tine sau de utilizatorul Site-ului vor fi transferați în conturile bancare ale Companiei care ulterior îi va transfera mai departe în contul Organizației Neguvernamentale către care a fost donată suma de bani. Pentru evitarea oricărui dubiu, Organizațiile Neguvernamentale împuternicesc Compania pentru a primi donațiile în numele lor. Ca atare, în acest caz, Compania acționează doar ca mandatar al Organizațiilor Neguvernamentale și, în această calitate, Compania primește banii de la tine sau de la utilizatorul Site-ului. Pentru claritate, Compania nu este și nu acționează ca un procesator de plăți, ca o bancă sau ca orice alt tip de instituție financiară.

  Atât tu cât și utilizatorul Site-ului înțelegeți și sunteți de acord că, în oferirea acestei funcționalități, Compania este doar un intermediar și nu este parte în contractul de donație dintre tine sau utilizatorul Site-ului și Organizațiile Neguvernamentale cărora li se donează bani sau Puncte Pago.

  Pentru claritate, Compania este terță de acest raport juridic (contract de donație) și nu suntem responsabili în niciun moment pentru nicio pretenție, daună, plată, deficiență, amendă, hotărâre, datorie, pierdere, cost sau cheltuială rezultate din sau legate de raportul juridic dintre tine sau utilizatorul Site-ului și Organizația Neguvernamentală.

  Compania nu garantează și nu face nicio declarație cu privire la Organizațiile Neguvernamentale și cu privire la activitățile acestora. Compania nu poate fi trasă la răspundere pentru modul în care Organizațiile Neguvernamentale folosesc donațiile primite de la tine sau utilizatorul Site-ului. Orice dispută cu privire la utilizarea donațiilor de către Organizațiile Neguvernamentale sau orice alte aspecte legate de donațiile efectuate se soluționează direct și strict între donatori (tu sau utilizatorul Site-ului) și donatari (Organizațiile Neguvernamentale).

5. Funcționalitatea „Ghișeul.ro”

Compania îți oferă posibilitatea de a utiliza funcționalitatea Ghișeul.ro prin intermediul căreia poți plăti impozitele și taxele stabilite de instituțiile statului în sarcina ta.

Pentru utilizarea funcționalității Ghișeul.ro, trebuie să urmezi un set de pași:

(a)
să ai un cont creat în prealabil pe Ghișeul.ro, conform cu termenii și condițiile Ghișeul.ro;
(b)
să îți completezi în Aplicația Pago numele, prenumele și Codul Numeric Personal (CNP). Accesul și prelucrarea acestora, în calitate de Date cu Caracter Personal, sunt realizate în conformitate cu prevederile Politicii, accesibile aici;
(c)
pentru plata impozitelor și taxelor datorate de tine, astfel cum sunt indicate în contul tău aferent platformei Ghișeul.ro, va trebui să selectezi în Aplicația Pago obligația de plată pe care vrei să o plătești;
(d)
în momentul în care alegi să faci o plată potrivit lit. c), vei fi redirecționat către pagina de plată din versiunea de mobil Ghișeul.ro;
(e)
vei efectua plata respectivă în pagina de plată din versiunea de mobil Ghișeul.ro;
(f)
pentru plata efectuată în pagina de plată din versiunea de mobil Ghișeul.ro, din rațiuni de securitate a datelor, nu vei putea folosi detaliile unuia dintre cardurile bancare salvate în prealabil în Aplicația Pago și utilizate pentru alte funcționalități ale Aplicației Pago;
(g)
ulterior efectuării plății, vei primi confirmarea de plată la adresa de e-mail înregistrată în contul aferent platformei Ghișeul.ro;
(h)
confirmarea de plată va fi salvată în Aplicația Pago pentru a fi disponibilă în istoricul de plăți din Aplicația Pago.

Plata taxelor și impozitelor prin intermediul funcționalității Ghișeul.ro este efectuată în cadrul platformei Ghișeul.ro și este supusă termenilor, condițiilor și politicilor de confidențialitate ale platformei Ghișeul.ro, în plus față de acești Termeni. Pentru claritate, plata respectivă este procesată de Ghișeul.ro, Compania nefiind implicată deloc în procesarea plății și în transferul sumelor de bani către instituțiile statului.

Taxele și impozitele afișate în Aplicația Pago sunt cele indicate în contul tău aferent platformei Ghișeul.ro, Compania neintervenind în niciun fel asupra acestora.

Compania nu este responsabilă de nicio eroare, daună, prejudiciu care ar putea apărea în legătură cu taxele și impozitele afișate în Aplicația Pago, astfel cum sunt indicate în contul tău aferent platformei Ghișeul.ro. De asemenea, Compania nu este responsabilă de nicio eroare, daună, prejudiciu care ar putea rezulta ca urmare a efectuării plății procesate în cadrul platformei Ghișeul.ro.

6. Integrarea cu Aplicația BT Pay

Compania îți oferă posibilitatea de a utiliza serviciile sale prin intermediul Aplicației BT Pay. Pentru sincronizarea cu Aplicația BT Pay, trebuie să parcurgi următorii pași:

(a)
să ai un cont creat în prealabil în Aplicația BT Pay, conform cu termenii și condițiile Aplicației BT Pay;
(b)
să introduci, în cadrul Aplicației BT Pay, codul unic de Utilizator și adresa de e-mail folosită pentru crearea contului aferent Aplicației Pago. Codul unic de Utilizator poate fi accesat în secțiunea Setări > Contul meu din cadrul Aplicației Pago și este valabil 15 minute, reactualizându-se automat după această perioadă de timp. Pentru evitarea oricărui dubiu, codul unic de Utilizator nu este același cu codul unic aferent contului disponibil în secțiunea Invită, astfel cum este acesta descris la Art. 11.

Accesul și prelucrarea codului unic de Utilizator și a adresei de e-mail în cadrul Aplicației BT Pay, în calitate de Date cu Caracter Personal, sunt realizate de către Banca Transilvania S.A. în conformitate cu politica de prelucrare a datelor cu caracter personal aparținând Băncii Transilvania S.A., care poate fi accesată aici.

La momentul integrării cu Aplicația BT Pay, efectuată conform prezentului Articol, se va importa configurația contului de utilizator din Aplicația Pago, cuprinzând lista Furnizorilor Agreați și istoricul plăților efectuate din Aplicația Pago. Această configurație se va actualiza automat între conturile din cele două aplicații cu ocazia fiecărei plăți efectuate către Furnizorii Agreați existenți în Aplicația Pago la momentul integrării cu Aplicația BT Pay. Vei putea vedea istoricul plăților efectuate către Furnizorii Agreați indiferent că acestea au fost ordonate din Aplicația BT Pay sau din Aplicația Pago, în oricare dintre cele două aplicații.

Ulterior integrării, vei putea adăuga noi Furnizori Agreați doar în cadrul Aplicației Pago, urmând pașii descriși la Art. 2. Furnizorii Agreați adăugați ulterior integrării nu se vor sincroniza automat în Aplicația BT Pay, iar tu nu vei putea ordona plăți către aceștia decât în urma unei reactualizări / sincronizări manuale a celor două aplicații, efectuată conform prezentului Articol.

Plățile efectuate prin intermediul Aplicației BT Pay, ca urmare a sincronizării cu Aplicația Pago, sunt supuse termenilor, condițiilor și politicilor de confidențialitate ale Aplicației BT Pay, în plus față de acești Termeni. Pentru claritate, plățile respective sunt procesate conform termenilor și condițiilor Aplicației BT Pay, Compania nefiind implicată deloc în procesarea plății și în transferul sumelor de bani către destinatarii acestora.

Prin excepție, în conformitate cu acești Termeni, Compania va procesa în continuare plățile făcute din Aplicația BT Pay către următorii Furnizori Agreați: Gaz Vest S.A., RER Ecologic Service București Sud S.A., Apa Nova București S.A., BNP Paribas Personal Finance S.A., Benefit Seven S.A., Credex IFN S.A. și Xisoft Servicii SRL. Plățile către acești Furnizori Agreați rămân supuse acestor Termeni chiar și atunci când sunt ordonate din Aplicația BT Pay.

Posibilitatea de a efectua plăți prin intermediul Aplicației BT Pay nu aduce atingere permisiunilor de utilizare a funcționalităților Aplicației Pago, astfel cum ele sunt prevăzute la Art. 8 „Abonamente”.

Ai posibilitatea de a alege să îți ștergi oricare dintre conturile pe care le deții pe Aplicațiile Pago și BT Pay, în orice moment. Ștergerea contului din Aplicația Pago nu determină ștergerea istoricului plăților și configurația Furnizorilor Agreați existente în Aplicația BT Pay, astfel încât, vei putea folosi în continuare serviciile acestei aplicații.

7. Accesarea și actualizarea Conturilor de pe Site-urile Terțe

Prin utilizarea Aplicației Pago și acceptarea acestor Termeni, autorizezi în mod expres, Compania să acceseze orice Cont al tău de pe un Site Terț, în numele tău, în conformitate cu prevederile Politicii, disponibile aici.

Prin utilizarea Aplicației Pago, poți automatiza, total sau parțial, plățile pe care le autorizezi către Furnizorii Agreați. În vederea optimizării utilizării Aplicației Pago, astfel încât să poți avea certitudinea că sumele de plată afișate în Aplicația Pago sunt corecte și complete, Compania accesează și actualizează periodic informațiile despre tine disponibile în Conturile de pe Site-uri Terțe.

În afara scopului precizat la Art. 9., Compania nu va utiliza în niciun alt scop informațiile despre tine disponibile în Conturile de pe Site-uri Terțe.

Înțelegi că, în măsura în care informațiile despre tine disponibile în Conturile de pe Site-uri Terțe sunt neconforme, incomplete sau inadecvate, există posibilitatea ca Aplicația Pago să nu afișeze informațiile corecte și complete privind facturile aferente Furnizorilor Agreați. Pentru evitarea oricărui dubiu, Compania nu este răspunzătoare pentru orice rezultat eronat, în măsura în care acest rezultat este cauzat de orice informații eronate care te privesc, aflate în Conturile de pe Site-uri Terțe. Înțelegi că ești responsabil de actualizarea constantă a informațiilor disponibile în Conturile de pe Site-uri Terțe.

8. Abonamentele

Utilizarea Aplicației Pago se poate face cu titlu gratuit sau în schimbul unui Tarif de Utilizare, în funcție de funcționalitățile pe care dorești să le accesezi.

 • 8.1. Versiunea Free

În versiunea Free a Aplicației Pago, ai posibilitatea de a:

(a)
efectua, lunar, maximum 4 (patru) plăți de facturi către Furnizorii Agreați;
(b)
efectua un număr nelimitat de reîncărcări electronice de cartele SIM preplătite;
(c)
încheia un număr nelimitat de polițe RCA, indiferent de valoarea acestora, identitatea societății de asigurare la care aceasta este încheiată, perioada acestora ori încheierea pentru unul sau mai multe vehicule, cu respectarea condițiilor specifice ale operațiunii de încheiere polițe RCA disponibile aici;
(d)
încheia un număr nelimitat de polițe de asigurare medicală destinată călătoriilor (asigurare călătorie), indiferent de valoarea acestora, identitatea societății de asigurare la care aceasta este încheiată, perioada acestora ori încheierea pentru una sau mai multe persoane, cu respectarea condițiilor specifice ale operațiunii de încheiere polițe asigurare călătorie descrise aici;
(e)
achitarea unei Roviniete, în condițiile secțiunii 2.6. din acești Termeni;
(f)
plata tarifului de Trecere, în condițiile secțiunii 2.7. din acești Termeni;
(g)
efectua orice alte operațiuni în cadrul Aplicației care nu sunt accesibile exclusiv Utilizatorilor ce au activat versiunile Premium sau Nelimitat ale Aplicației.
 • 8.2. Versiunea Premium

În versiunea Premium a Aplicației Pago, ai posibilitatea de a:

(a)
efectua, lunar, maximum 8 (opt) plăți de facturi către Furnizorii Agreați;
(b)
efectua un număr nelimitat de reîncărcări electronice de cartele SIM preplătite;
(c)
încheia un număr nelimitat de polițe RCA, indiferent de valoarea acestora, identitatea societății de asigurare la care aceasta este încheiată, perioada acestora ori încheierea pentru unul sau mai multe vehicule, cu respectarea condițiilor specifice ale operațiunii de încheiere polițe RCA descrise aici;
(d)
încheia un număr nelimitat de polițe de asigurare medicală destinată călătoriilor (asigurare călătorie), indiferent de valoarea acestora, identitatea societății de asigurare la care aceasta este încheiată, perioada acestora ori încheierea pentru una sau mai multe persoane, cu respectarea condițiilor specifice ale operațiunii de încheiere polițe asigurare călătorie descrise aici;
(e)
solicita introducerea unui nou furnizor în cadrul Aplicației Pago, furnizor care nu se regăsește printre Furnizorii Agreați, prin transmiterea pozei unei facturi emise de către acel furnizor, urmând ca Noi să-l adăugăm în cadrul Aplicației Pago pentru ca acesta să fie disponibil doar pentru plata facturilor prin funcția de scanare a codului de bare aferent facturii, în termen de 10 (zece) zile lucrătoare de la momentul la care poza facturii este transmisă în Aplicația Pago. Datele conținute în această factură vor fi prelucrate de către Companie doar pentru scopul descris în acest paragraf și în conformitate cu prevederile Politicii, disponibile aici;
(f)
efectua plăți către furnizorii inserați în Aplicația Pago de către tine sau alți Utilizatori, în conformitate cu procedurile descrise la lit. (e);
(g)
configura recepționarea de notificări de atenționare privind expirarea următoarelor termene de valabilitate, pentru un număr nelimitat de vehicule: a inspecției tehnice periodice, a asigurării de tip Casualty and Collision (CASCO), a reviziei periodice, a tarifului de utilizare a rețelei de drumuri naționale din România (Rovinietă). Configurarea se poate realiza în baza inserării datei de expirare a termenelor de valabilitate indicate mai sus și prin stabilirea numărului de zile anterior expirării termenului de valabilitate, cu care dorești să fie transmisă o notificare din cadrul Aplicației, privind această expirare;
(h)
primi 50% mai multe Puncte Pago, pentru fiecare operațiune efectuată în cadrul Aplicației pentru care se acordă Puncte Pago, conform Regulamentului disponibil aici, cu excepția celor indicate la pct. 2.1.12. – 2.1.14 din Regulament, pentru care nu se va aplica această lit. (h);
(i)
primi răspunsuri de la Companie cu prioritate în ceea ce privește solicitările pe care le-ai transmis Companiei, indiferent de canalul prin care acestea sunt transmise. În acest sens, Compania se angajează să răspundă cu prioritate Utilizatorilor care activează versiunea Premium, față de Utilizatorii care activează versiunea Free, fără a garanta, totuși, un timp maxim de răspuns la aceste solicitări (timpul va depinde de numărul și complexitatea solicitărilor provenite din partea Utilizatorilor care activează versiunile Premium și Nelimitat);
(j)
achitarea unei Roviniete, în condițiile secțiunii 2.6. din acești Termeni;
(k)
plata tarifului de Trecere, în condițiile secțiunii 2.7. din acești Termeni;
(l)
efectua orice alte operațiuni în cadrul Aplicației care nu sunt accesibile exclusiv Utilizatorilor ce au activat versiunea Nelimitat a Aplicației.
 • 8.3. Versiunea Nelimitat

În versiunea Nelimitat a Aplicației Pago, ai posibilitatea de a:

(a)
efectua, lunar, un număr nelimitat de plăți de facturi către Furnizorii Agreați;
(b)
efectua un număr nelimitat de reîncărcări electronice de cartele SIM preplătite;
(c)
încheia un număr nelimitat de polițe RCA, indiferent de valoarea acestora, identitatea societății de asigurare la care aceasta este încheiată, perioada acestora ori încheierea pentru unul sau mai multe vehicule, cu respectarea condițiilor specifice ale operațiunii de încheiere polițe RCA descrise aici;
(d)
încheia un număr nelimitat de polițe de asigurare medicală destinată călătoriilor (asigurare călătorie), indiferent de valoarea acestora, identitatea societății de asigurare la care aceasta este încheiată, perioada acestora ori încheierea pentru una sau mai multe persoane, cu respectarea condițiilor specifice ale operațiunii de încheiere polițe asigurare călătorie descrise aici;
(e)
solicita introducerea unui nou furnizor în cadrul Aplicației Pago, furnizor care nu se regăsește printre Furnizorii Agreați, prin transmiterea pozei unei facturi emise de către acel furnizor, urmând ca Noi să-l adăugăm în cadrul Aplicației Pago pentru ca acesta să fie disponibil doar pentru plata facturilor prin funcția de scanare a codului de bare aferent facturii, în termen de 10 (zece) zile lucrătoare de la momentul la care poza facturii este transmisă în Aplicația Pago. Datele conținute în această factură vor fi prelucrate de către Companie doar pentru scopul descris în acest paragraf și în conformitate cu prevederile Politicii, disponibile aici;
(f)
efectua plăți către furnizorii inserați în Aplicația Pago de către tine sau alți Utilizatori, în conformitate cu procedurile descrise la Art. 8.2. (e) și 8.3 (e);
(g)
configura recepționarea de notificări de atenționare privind expirarea următoarelor termene de valabilitate, pentru un număr nelimitat de vehicule: a inspecției tehnice periodice, a asigurării de tip CASCO, a reviziei periodice, a tarifului de utilizare a rețelei de drumuri naționale din România (Rovinietă). Configurarea se poate realiza în baza inserării datei de expirare a termenelor de valabilitate indicate mai sus și prin stabilirea numărului de zile anterior expirării termenului de valabilitate, cu care dorești să îți fie transmisă o notificare din cadrul Aplicației, privind această expirare;
(h)
primi de 2 ori mai multe Puncte Pago, pentru fiecare operațiune efectuată în cadrul Aplicației pentru care se acordă Puncte Pago, conform Regulamentului disponibil aici, cu excepția celor indicate la pct. 2.1.12. – 2.1.14. din Regulament, pentru care nu se va aplica această lit. (h);
(i)
achitarea unei Roviniete, în condițiile secțiunii 2.6. din acești Termeni;
(j)
plata tarifului de Trecere, în condițiile secțiunii 2.7. din acești Termeni;
(k)
primi răspunsuri de la Companie cu prioritate în ceea ce privește solicitările transmise de către tine Companiei, indiferent de canalul prin care acestea sunt transmise. În acest sens, Compania se angajează să răspundă cu prioritate Utilizatorilor care activează versiunea Nelimitat, față de Utilizatorii care activează versiunile Free sau Premium, fără a garanta, totuși, un timp maxim de răspuns la aceste solicitări (timpul va depinde de numărul și complexitatea solicitărilor provenite din partea Utilizatorilor care activează planurile Nelimitat);
(l)
sugestiile privind noi funcționalități pe care le doresc în Aplicație, primite de la Utilizatorii care activează abonamentul Nelimitat, vor fi tratate cu prioritate, fără ca acest lucru să impună Companiei obligația de implementare a acestor sugestii sau un termen maxim de implementare a acestor funcționalități.
 • 8.4. Tariful de utilizare

8.4.1. În funcție de abonamentul ales dintre cele indicate la Art. 8.1., 8.2. și 8.3., vei avea de plătit un Tarif de Utilizare, după cum urmează:

(a)
pentru a avea acces la versiunea Free a Aplicației, nu va trebui să plătești niciun Tarif de Utilizare;
(b)
pentru a avea acces la versiunea Premium a Aplicației, va trebui să plătești un Tarif de Utilizare de 57.49 RON per an (respectiv 4,79 RON per lună), dacă efectuezi plata în avans a utilizării versiunii Premium pentru 12 luni, cu începere din ziua în care este efectuată plata, sau de 5,99 RON per lună, dacă efectuezi lunar această plată;
(c)
pentru a avea acces la versiunea Nelimitat a Aplicației, va trebui să plătești un Tarif de Utilizare de 172,88 RON per an (respectiv 14,39 RON) per lună, dacă efectuezi plata în avans a utilizării versiunii Premium pentru 12 luni, cu începere din ziua în care este efectuată plata, sau de 17,99 RON per lună, dacă efectuezi lunar această plată.

Tarifele de Utilizare indicate în acest art. 8.4. vor fi aplicabile indiferent de modificarea valorii unui Tarif de Utilizare de către Noi (în sensul creșterii sau reducerii acestuia) în viitor sau ca urmare a aplicării altor prevederi din acești Termeni, în următoarele situații:

-
dacă ai achitat un Tarif de Utilizare în valoarea descrisă în acest Art. 8.4. iar achitarea acestuia încă produce efecte la 13 iunie 2023, ora 11.59 PM ora României;
-
dacă te afli în termenul de 15 (cincisprezece) zile calendaristice în care poți denunța unilateral indiferent de motiv, relația stabilită cu Compania privind utilizarea versiunii pe care ai activat-o, conform Art. 8.6 al acestor Termeni, dacă acest termen este încă în curs la 13 iunie 2023, ora 11.59 PM ora României;
-
dacă ai achitat un Tarif de Utilizare, indiferent de valoarea acestuia, oricând în perioada 15 decembrie 2021 ora 12.00 AM și 13 iunie 2023, ora 11.59 PM ora României, indiferent dacă achitarea acestuia mai produce sau nu efecte la 13 iunie 2023, ora 11.59 PM ora României.

Pentru claritate, Tarifele de Utilizare menționate la Art. 8.4.1. nu se vor aplica ciclurilor tarifare în curs la data de 13 iunie 2023.

Tarifele de Utilizare menționate la Art. 8.4.1 sunt valabile pentru o perioadă de 12 (douăsprezece) luni calendaristice consecutive de la data plății primului Tarif de Utilizare, iar după împlinirea celor 12 (douăsprezece) luni vor deveni aplicabile Tarifele de Utilizare menționate la Art. 8.5. de mai jos, cu excepția cazului în care acești Termeni prevăd contrariul.

 • 8.5. Noul Tarif de utilizare (începând cu 13 iunie 2023, aplicabil anumitor Utilizatori)

Tariful de Utilizare menționat la Art. 8.4. va fi mărit față de cuantumul menționat la acel Articol, după caz, dacă, în mod cumulativ (a) optezi pentru o versiune plătită a Aplicației (indiferent că aceasta este Premium sau Nelimitat); (b) îți exprimi această opțiune oricând începând cu 13 iunie 2023, inclusiv;

În cazul în care îndeplinești condițiile menționate în paragraful anterior al acestui Art. 8.5., în funcție de abonamentul ales dintre cele indicate la Art. 8.2 și 8.3., vei avea de plătit un Tarif de Utilizare, după cum urmează:

(a)
pentru a avea acces la versiunea Premium a Aplicației, va trebui să plătești un Tarif de Utilizare de 64,99 RON per an (respectiv 5,41 RON per lună), dacă efectuezi plata în avans a utilizării versiunii Premium pentru 12 luni, cu începere din ziua în care este efectuată plata, sau de 6,79 RON per lună, dacă efectuezi lunar această plată;
(b)
pentru a avea acces la versiunea Nelimitat a Aplicației, va trebui să plătești un Tarif de Utilizare de 191,99 RON per an (respectiv 15,99 RON per lună), dacă efectuezi plata în avans a utilizării versiunii Nelimitat pentru 12 luni, cu începere din ziua în care este efectuată plata, sau de 19,99 RON per lună, dacă efectuezi lunar această plată.

8.5.1. Dacă, la data de 13 iunie 2023, beneficiai de un alt Tarif de Utilizare decât cel menționat la Art. 8.4.1. de mai sus, începând cu prima plată aferentă primului ciclu tarifar ulterior datei de 13 iunie 2023, pe care o faci pentru versiunea Premium sau Nelimitat, ți se vor aplica Tarifele de Utilizare menționate la Art. 8.4.1.

 • 8.6. Achitarea Tarifului de utilizare

În vederea achitării Tarifului de Utilizare, vei fi notificat să inserezi datele cardului bancar pe care dorești să îl utilizezi pentru plată. Datele acestui card bancar pot fi modificate oricând de către tine, ulterior configurării inițiale. De asemenea, vei putea folosi Puncte Pago pe care le deții în contul tău din cadrul Aplicației, pentru a achita parțial / total contravaloarea Tarifului de Utilizare.

De asemenea, distinct de inserarea datelor cardului bancar la momentul efectuării primei plăți, vei avea posibilitatea de a adăuga și salva un card bancar în contul tău, accesând meniul Setări - Cardurile mele. În cazul în care alegi să adaugi un card bancar prin această modalitate, cardul bancar va fi debitat cu suma nerambursabilă de 0.2 RON, cu scopul verificării cardului bancar și a salvării acestuia în contul tău.

Pentru evitarea oricărui dubiu, suma nerambursabilă de 0.2 RON este debitată doar dacă adaugi un card bancar prin utilizarea meniului Setări - Cardurile mele. Această sumă nu va fi debitată în cazul în care cardul bancar este inserat la momentul primei plăți.

Compania își rezervă dreptul de a modifica Tarifele de Utilizare indicate la Art. 8.4 și 8.5. de mai sus, care vor fi aplicabile începând cu următoarea plată. În acest caz, Compania te va informa în scris în Aplicație și utilizând adresa de e-mail introdusă la momentul creării contului în Aplicație, despre data de la care noile Tarife de Utilizare vor fi aplicabile. Pentru evitarea oricărui dubiu, dacă nu se prevede altfel în acești Termeni, noile Tarife de Utilizare nu se vor aplica ciclurilor tarifare în curs la data la care noile Tarife de Utilizare sunt aplicabile.

În cazul versiunilor Premium și Nelimitat ale Aplicației, ulterior exprimării opțiunii privind una dintre aceste versiuni, vei avea un termen de 15 (cincisprezece) zile calendaristice în care poți denunța unilateral, indiferent de motiv, relația stabilită cu Compania privind utilizarea versiunii pe care ai activat-o. Prin denunțarea unilaterală în interiorul termenul indicat mai sus, nu vei avea obligația de a efectua nicio plată privind un Tarif de Utilizare către Companie. Pentru evitarea oricărui dubiu, ulterior expirării termenului de denunțare unilaterală indicat în acest Articol, vei datora sumele indicate la Art. 8.4. sau 8.5. de mai sus, după caz.

La momentul exprimării opțiunii privind utilizarea versiunii Premium sau Nelimitat a Aplicației, în cazul în care nu ai adăugat un card bancar în contul tău prin utilizarea meniului Setări – Cardurile mele, va trebui să inserezi datele cardului bancar cu care dorești să efectuezi plata Tarifului de Utilizare, conform Art. 8.4. sau 8.5. de mai sus. În măsura în care Compania nu poate debita cardul bancar introdus, la expirarea termenului de 15 (cincisprezece) zile calendaristice indicat în paragraful anterior, cu contravaloarea Tarifului de Utilizare aferent versiunii Aplicației alese de către tine, Compania îți va transmite o notificare prin e-mail, utilizând adresa de e-mail introdusă de către tine la momentul configurării contului de utilizator, prin care te va informa despre această imposibilitate și îți va solicita introducerea datelor unui alt card bancar. În măsura în care nu vei introduce datele aferente unui alt card bancar în termen de 24 de ore de la data transmiterii notificării de către Companie, versiunea Free a Aplicației va fi activată automat în cadrul Aplicației, până la momentul la care vei introduce datele unui card bancar ce poate fi debitat de către Companie.

Ulterior încheierii ciclului tarifar aferent versiunii Aplicației pentru care ai achitat Tariful de Utilizare, un nou ciclu tarifar, identic ca durată cu cel inițial, va începe să curgă, iar Tariful de Utilizare aferent acestui nou ciclu va fi debitat automat din contul aferent cardului bancar introdus de tine în Aplicație pentru plata Tarifului de Utilizare. Această operațiune se va repeta la încheierea fiecărui ciclu tarifar, până in momentul în care îți exprimi dorința de a utiliza o altă versiune a Aplicației, caz în care vor fi aplicabili termenii și condițiile aferente acelei versiuni, astfel cum sunt descrise în acest document prin referire la versiunea respectivă (Free, Premium, Nelimitat), începând cu încheierea ciclului tarifar în curs aferent Tarifului de Utilizare cel mai recent achitat de către tine / debitat direct din contul aferent cardului bancar introdus de tine în Aplicație pentru plata Tarifului de Utilizare.

Ștergerea contului din Aplicație de către tine va rezulta în anularea debitării automate a contului aferent cardului bancar pe care l-ai introdus în Aplicație pentru plata Tarifului de Utilizare, cu suma ce reprezintă Tariful de Utilizare pentru care ai optat.

În orice moment pe durata utilizării oricăreia dintre versiunile Aplicației, vei putea să îți exprimi dorința de a folosi o altă versiune a Aplicației. Dacă folosești una dintre versiunile Aplicației pentru care Compania percepe un Tarif de Utilizare (Premium sau Nelimitat) și dorești să folosești versiunea Free a Aplicației, această opțiune va fi reținută în cadrul Aplicației și se va reflecta din ziua următoare celei în care se încheie ciclul tarifar al versiunii utilizate de către tine, raportat la Tariful de Utilizare pe care l-ai plătit. Pentru evitarea oricărui dubiu, Compania nu îți va rambursa nicio parte a Tarifului de Utilizare pe care deja l-ai plătit, la momentul la care optezi pentru a folosi versiunea Free a Aplicației.

9. Folosirea Voucher-ului Benefit

Punctele Pago aferente Voucher-ului Benefit (în cuantumul menționat în voucher) vor fi alocate în contul de utilizator din Aplicația Pago care corespunde adresei de email indicate de către tine la momentul achiziționării Voucher-ului Benefit.

Dacă nu există un cont de utilizator cu adresa respectivă, va fi trimis un email de informare (prin care persoana respectivă este invitată să își creeze cont de utilizator) către adresa de email indicată la momentul achiziționării Voucher-ului Benefit. Odată creat contul de utilizator cu adresa de email indicată la momentul achiziționării Voucher-ului, Puncte Pago aferente Voucher-ului Benefit (în cuantumul menționat în voucher) vor fi alocate Utilizatorului respectiv.

Înțelegi și ești de acord că valoarea pe care o poate avea un Voucher Benefit și/sau numărul de Puncte Pago acumulate pot fi stabilite doar de operatorul site-ului https://www.benefitsystems.ro și configurată de către tine, în calitate de utilizator al acelui site, fără ca Noi să putem influența în vreun fel acest proces.

Punctele Pago acumulate în conformitate cu acest Articol pot fi utilizate în Aplicația Pago în conformitate cu regulamentul disponibil aici.

Punctele Pago acumulate în conformitate cu acest Articol vor putea fi utilizate în Aplicația Pago doar ulterior adăugării unui card bancar în Aplicația Pago, acest pas fiind necesar din punct de vedere tehnic, chiar dacă intenționezi să faci o plată în Aplicația Pago utilizând exclusiv Punctele Pago în cauză. Datele aferente acestui card vor fi prelucrate în conformitate cu Politica disponibilă aici, fără ca Noi să retragem vreo sumă de bani de pe acest card.

Pentru mai multe detalii despre modalitatea de achiziționare a unui Voucher Benefit, poți consulta termenii și condițiile disponibile pe site-ul https://www.benefitsystems.ro.

10. Autentificarea cu amprenta digitală

Autentificarea cu amprenta digitală poate fi utilizată pe dispozitive care au încorporată autentificare cu amprentă digitală, minimum iPhone 5S cu sistem de operare minimum iOS8 si pe dispozitive cu sistem de operare Android, minimum versiunea 6.0. Compania nu prelucrează în niciun fel detaliile amprentelor digitale stocate în dispozitivele tale, aceasta servind doar la activarea unor algoritmi din cadrul Aplicației Pago ce îți permit autentificarea.

Acest tip de autentificare asigură gradul de securitate permis de către furnizorul acestei soluții de autentificare. Mai multe detalii despre autentificarea cu amprenta digitală pot fi găsite:

a)
în cazul sistemelor de operare iOS aici;
b)
în cazul sistemelor de operare Android aici.

Compania nu își asumă nicio răspundere și nu face nicio recomandare în legătură cu utilizarea acestui tip de autentificare în detrimentul sistemului de autentificare bazat pe cod PIN sau viceversa.

Înțelegi că ești exclusiv responsabil pentru utilizarea autentificării cu amprentă digitală și consecințele oricărei autentificări neautorizate utilizând acest tip de autentificare.

11. Sistemul de recomandări a Aplicației Pago către contactele tale

Compania va genera un cod unic, alfanumeric (format din numere și litere), care îți va fi asociat numai ție și pe care îl vei putea distribui către contactele tale din agenda telefonică și/sau din cadrul altor aplicații mobile pe care le ai instalate pe dispozitivul tău mobil. Pentru evitarea oricărui dubiu, nu ai obligația de a distribui acest cod unic, iar distribuirea acestui cod unic nu va duce la activarea unor funcționalități ale Aplicației Pago indisponibile în lipsa distribuirii acestui cod unic, cu excepția celor descrise în acest Art. 11.

În legătură cu activitatea de distribuire a codului unic aferent contului tău din Aplicația Pago, vei primi un număr de Puncte Pago (în conformitate cu regulamentul disponibil aici), în măsura în care efectuezi următoarele acțiuni în mod cumulativ:

(a)
distribui codul unic aferent contului tău din Aplicația Pago către contactele tale;
(b)
unul dintre contactele tale instalează Aplicația Pago, ca urmare a accesării link-ului distribuit de către tine, ce conține codul unic aferent contului tău din Aplicația Pago;
(c)
ulterior instalării Aplicației Pago conform punctului (b) de mai sus, noul Utilizator configurează cel puțin un Furnizor Agreat în cadrul Aplicației Pago și efectuează către acesta plata unei facturi.

Codul unic aferent contului din Aplicația Pago este disponibil în secțiunea Invită în Pago și poate fi distribuit către oricare și oricâte dintre contactele tale. În cazul noilor Utilizatori care au efectuat doar acțiunile indicate la punctele (a) și (b) din prezentul alineat, în calitate de Utilizator care a distribuit codul său unic (ce a dus la instalarea Aplicației de către noii Utilizatori), vei putea vedea, în cadrul secțiunii Invită în Pago, faptul că noii Utilizatori nu au efectuat plata unei facturi și vei putea să le trimiți notificări din Aplicația Pago.

12. Modificarea Termenilor

Termenii pot fi modificați oricând de către Companie. Ori de câte ori vom face modificări, te vom notifica în acest sens în momentul accesării Aplicației Pago și îți vom solicita acordul expres cu privire la acceptarea acestor Termeni. Vei putea accesa, în cadrul Aplicației Pago, Termenii în versiunea lor cea mai recentă, în orice moment.

Utilizatorii pot accesa, în cadrul Aplicației Pago, Termenii în versiunea lor cea mai recentă, în orice moment.

13. Limitare de răspundere

Compania depune eforturi constante pentru a menține Aplicația în stare de funcționare. Totuși, din motive tehnice ori din cauza unor actualizări tehnice, este posibil ca Aplicația să nu funcționeze în anumite momente. În astfel de situații, Compania îți va comunica aceste aspecte, la momentul la care accesezi Aplicația.

În orice caz, Compania nu își asumă răspunderea, în nicio situație, pentru nicio daună pricinuită direct sau indirect și pentru nicio pierdere de profit directă sau indirectă, suferite ca urmare a utilizării sau a întreruperii utilizării serviciilor oferite de Aplicația Pago.

Plățile efectuate prin intermediul Aplicației Pago sunt prelucrate în conformitate cu informațiile din notificarea afișată de Aplicație, ulterior efectuării unei plăți. Fiecare plată este înregistrată cu data zilei în care plata a fost efectuată de către tine, indiferent de data la care suma este încasată de către Furnizorul Agreat destinatar ori de către Companie (în cazul plății Tarifului de Utilizare). Compania nu va răspunde pentru niciun prejudiciu sau pagubă care pot interveni din întârzierea plăților efectuate prin Aplicația Pago sau ca urmare a funcționării necorespunzătoare a Aplicației Pago, din circumstanțe obiective.

Aplicația Pago îți pune la dispoziție răspunsuri la întrebările frecvente ce pot rezulta din utilizarea Aplicației. Totodată, poți contacta Compania în orice moment pe parcursul utilizării Aplicației pentru a transmite întrebări cu privire la orice aspect din cadrul Aplicației. În acest context, Compania nu răspunde pentru eventualele prejudicii cauzate de utilizarea necorespunzătoare a Aplicației Pago.

În cazul în care Serviciile Noastre sunt accesate prin intermediul Aplicației BT Pay, răspunderea privind furnizarea și continuitatea Serviciilor aparține în totalitate Băncii Transilvania S.A, indiferent dacă plățile ordonate din Aplicația BT Pay sunt procesate de către Banca Transilvania S.A. sau de către Compania noastră. Dacă ai întrebări cu privire la orice aspecte privind furnizarea Serviciilor prin intermediul Aplicației BT Pay va fi necesar să te adresezi direct Băncii Transilvania S.A.

14. Legea aplicabilă și soluționarea disputelor

Termenii precum și orice obligații contractuale care decurg din sau în legătură cu aceștia vor fi interpretați în conformitate cu legile din România. Instanțele române au competența exclusivă de a soluționa orice litigiu legat de utilizarea Aplicației Pago și a acestor Termeni.

15. Site-uri terțe

Aplicația Pago și Site-ul conțin link-uri către alte website-uri, pentru al căror conținut Compania nu este răspunzătoare. Accesarea acestor web site-uri se face conform termenilor și condițiilor fiecărui website. Compania nu are nicio răspundere cu privire la conținutul acestor website-uri.

16. Proprietate intelectuală

Compania este titulară a tuturor drepturilor asupra conținutului Aplicației Pago si al Site-ului (incluzând, fără limitare, imagini, texte, mărci comerciale, logo-uri, elemente de grafică web, scripturi, aplicații și baze de date). Este interzisă folosirea oricăror elemente de conținut privind Aplicația Pago si/sau Site-ul, fără acordul prealabil scris al Companiei.