Regulament acordare Puncte Pago
(„Regulamentul”)
Ultima actualizare: 12.05.2023

Toți termenii scriși cu majusculă care nu sunt definiți aici vor avea înțelesul din Termenii și Condițiile de utilizare a aplicației disponibili aici.

SECȚIUNEA 1
CE SUNT ȘI CUM FUNCȚIONEZĂ PUNCTELE PAGO?

1.1. Punctele Pago reprezintă o recompensă, sub formă de puncte virtuale asociate contului unui Utilizator, pe care acel Utilizator le poate dobândi în funcție de activitățile pe care acesta le realizează în cadrul Aplicației Pago (în continuare "Puncte Pago" sau „Puncte”).

1.2. Punctele Pago obținute de către un Utilizator pot fi utilizate de către acel Utilizator, ulterior obținerii lor, pentru a achita, parțial sau total, valoarea serviciilor disponibile în Aplicația Pago.

1.3. Punctele Pago nu pot fi utilizate în afara Aplicației Pago, iar Utilizatorul nu poate solicita Companiei convertirea Punctelor Pago aferente contului său din cadrul Aplicației Pago, în sume de bani sau alte beneficii.

1.4. Punctele Pago sunt disponibile și acordate Utilizatorilor începând cu data de 10.09.2018 (“Data Generală de Începere”). Utilizatorii care au efectuat activități în cadrul Aplicației Pago pentru care se pot acorda Puncte Pago, conform Secțiunii 2 de mai jos, anterior Datei Generale de Începere sau altei date menționate expres în prezentul Regulament nu pot obține și nu pot pretinde obținerea de Puncte Pago, acestea nefiind acordate retroactiv.

1.5. Compania poate decide, în orice moment, suspendarea sau încetarea acordării de Puncte Pago în cadrul Aplicației Pago, caz în care va informa Utilizatorii prin e-mail și cu ajutorul unui anunț în cadrul Aplicației Pago.

1.6. Totodată, Compania poate modifica condițiile de acordare, numărul de Puncte Pago, valoarea acestor Puncte Pago și orice alte detalii privind funcționarea mecanismului de Puncte Pago, fără informarea prealabilă a Utilizatorilor.

1.7. În vederea acordării de Puncte Pago, Compania nu va prelucra date cu caracter personal suplimentare ale Utilizatorilor, ori în baza altor temeiuri și scopuri, decât cele descrise în Politica de Prelucrare a Datelor cu Caracter Personal disponibilă aici.

SECȚIUNEA 2
METODA DE ACORDARE ȘI CONVERSIE A PUNCTELOR PAGO

2.1. Utilizatorii care îndeplinesc condițiile necesare pentru crearea unui cont în cadrul și utilizarea Aplicației Pago (conform Termenilor și Condițiilor de utilizare disponibili aici) vor primi, de la Data Preliminară de Începere ori Data Generală de Începere, după caz, următoarele numere de Puncte Pago pentru activitățile de mai jos:

2.1.1. Crearea contului de Utilizator în cadrul aplicației Pago = 150 de puncte;

2.1.2. Conectarea primului cont online de Furnizor Agreat = 50 de puncte;

2.1.3. Conectarea altor conturi online de Furnizori Agreați = 25 de puncte/furnizor;

2.1.4. Prima plata a unei facturi din contul conectat = 25 de puncte;

2.1.5. Plata facturilor ulterioare pentru un cont conectat, cu condiția să fie efectuată înainte de data scadentă = 7 puncte;

2.1.6. Prima plata a unei facturi prin scanarea codului de bare aferent facturii = 15 puncte;

2.1.7. Plata facturilor ulterioare prin scanarea codului de bare = 5 puncte;

2.1.8. Prima încărcare a unui număr de telefon mobil cu o valoare de minimum 5 EUR credit = 25 puncte;

2.1.9. Încărcările ulterioare a unui număr de telefon mobil cu o valoare de minimum 3 EUR = 15 puncte;

2.1.10. Adăugarea primei mașini în secțiunea Asigurări = 100 puncte;

2.1.11. Încheierea primei polițe de asigurare medicală destinată călătoriilor (asigurare de călătorie) = 50 puncte/zi acoperită de asigurare, cu o limită de maxim 1000 de puncte;

2.1.12. Încheierea polițelor de asigurare medicală destinată călătoriilor (asigurare de călătorie) ulterioare = 25 puncte / zi acoperita de asigurare, cu o limită de maxim 1000 de puncte.;

2.1.13. Pentru activitățile derulate prin intermediul funcționalității Invită-ți prietenii în Pago, disponibilă în Aplicația Pago, vor fi acordate următoarele puncte:

2.1.13.1. 200 puncte, acordate atât Utilizatorului care a distribuit link-ul său unic către contactele sale, cât și persoanei fizice care accesează acest link, își creează un cont de Utilizator și efectuează plata unei facturi în cadrul Aplicației Pago; pentru evitarea oricărui dubiu, condițiile menționate mai sus sunt cumulative, punctele fiind acordate la momentul la care ultima condiție indicată, respectiv prima plată a unei facturi de către persoana fizică ce devine Utilizator, este îndeplinită;

2.1.13.2. 100 puncte, acordate Utilizatorului care a distribuit link-ul său unic, și 2 persoane din lista sa de contacte au îndeplinit condițiile menționate la pct. 2.1.13.1. de mai sus;

2.1.13.3. 300 puncte, acordate Utilizatorului care a distribuit link-ul său unic, și 5 persoane din lista sa de contacte au îndeplinit condițiile menționate la pct. 2.1.13.1. de mai sus;

2.1.13.4. 500 puncte, acordate Utilizatorului care a distribuit link-ul său unic, și 10 persoane din lista sa de contacte au îndeplinit condițiile menționate la pct. 2.1.13.1. de mai sus;

2.1.13.5 1000 puncte, acordate Utilizatorului care a distribuit link-ul său unic, și 20 persoane din lista sa de contacte au îndeplinit condițiile menționate la pct. 2.1.13.1. de mai sus; pentru evitarea oricărui dubiu, punctele acordate conform pct. 2.1.13.2 – 2.1.13.5. de mai sus se vor acorda numai la momentul atingerii pragului de utilizatori indicați în fiecare articol.

2.1.14. (începând cu data 16 octombrie 2019) pentru activitățile derulate prin intermediul funcționalității Donează cu Pago, disponibilă în Aplicația Pago și pe Site, vor fi acordate următoarele puncte:

2.1.14.1. Crearea unui cont de Utilizator în cadrul Aplicației Pago prin intermediul link-ului special trimis acestuia la momentul confirmării donației efectuate prin intermediul Site-ului = 200 de puncte. Aceste puncte vor fi acordate utilizatorului care, ulterior efectuării unei donații prin intermediul Site-ului, a creat un cont de Utilizator în cadrul Aplicației Pago prin intermediul link-ului special trimis acestuia la momentul confirmării donației. Pentru claritate, un Utilizator care are deja cont creat în cadrul Aplicației Pago nu va putea primi aceste puncte.

2.1.14.2. Pentru fiecare donație realizată prin activarea unei donații recurente, după cum urmează:

- 200 Puncte pentru o donație recurentă de minim 20 RON lunar

- 500 Puncte pentru o donație recurentă de minim 50 RON lunar

- 1000 Puncte pentru o donație recurentă de minim 100 RON lunar​​​​​​​

2.1.15.(începând cu data 30 iunie 2022), pentru achiziționarea de Roviniete / Treceri, Utilizatorii vor primi: 

2.1.15.1.100 Puncte, ca urmare a achiziționării și achitării primei Roviniete;

2.1.15.2.50 Puncte, ca urmare a achitării primului număr de Treceri, indiferent dacă este vorba despre 1 (o) Trecere, 2 (două) Treceri sau 20 (douăzeci) de Treceri.

2.1.15.3.(prin excepție la punctul 2.1.15.2. de mai sus, exclusiv în perioada 12 mai 2023 – 5 iunie 2023), numărul de Puncte pentru achitarea primului număr de Treceri, indiferent dacă este vorba despre 1 (o) Trecere, 2 (două) Treceri sau 20 (douăzeci) de Treceri va fi de 1300 Puncte. 
Compania își rezervă dreptul de a decide, în orice moment și fără informarea prealabilă a Utilizatorilor, micșorarea perioadei menționate mai sus, respectiv acordarea celor 1300 Puncte pe o perioadă mai scurtă decât cea menționată. Începând cu ziua imediat următoare celei în care încetează acordarea celor 1300 Puncte,  vor redeveni aplicabile dispozițiile pct. 2.1.15.2.
Prevederile Art. 8.2., lit. h) și ale Art. 8.3. lit. h) din  Termenii și condițiile disponibili aici, privind obținerea de către Utilizatori a unui număr majorat de Puncte în condițiile descrise de acestea, nu sunt aplicabile pe perioada menționată mai sus, astfel cum aceasta poate fi micșorată prin decizia Companiei. Cu alte cuvinte, Utilizatorii nu vor avea posibilitatea de a obține mai mult de 1300 de Puncte în perioada menționată mai sus.

2.2. În cazul Punctelor Pago care se obțin ca urmare a unei plăți făcute de către Utilizator, astfel cum acestea sunt descrise mai sus la art. 2.1., cuantumul plății respective trebuie să fie minim 5 RON. Pentru claritate, în cazul plăților mai mici de 5 RON nu se vor acorda Puncte Pago.

2.3. De asemenea, Compania poate decide acordarea de Puncte Pago și pentru activități în cadrul Aplicației Pago, distinct de cele prevăzute la pct. 2.1. de mai sus, ori poate decide încetarea acordării de Puncte Pago pentru una sau mai multe dintre activitățile prevăzute la pct. 2.1. de mai sus.

2.4. Fiecare Punct Pago reprezintă contravaloarea a 1 ban (0,01 RON).

2.5. Punctele Pago obținute în cadrul unei luni calendaristice sunt valabile până la scurgerea unui termen de 6 luni calendaristice de la începutul lunii următoare celei în care sunt obținute Punctele Pago respective.

2.6. Punctele Pago pe care un Utilizator le deține sunt dobândite automat în timpul activităților pe care acesta le desfășoară în Aplicația Pago. Totodată, Punctele Pago pot fi utilizate la momentul la care Utilizatorul efectuează o plată în cadrul Aplicației Pago, în măsura în care acesta optează pentru aceasta la momentul efectuării plății, urmând instrucțiunile din Aplicația Pago. Compania poate limita proporția Punctelor Pago ce pot fi utilizate în cuantumul total al unei plăți.

2.7. La momentul în care Utilizatorul dorește să efectueze o plată în cadrul Aplicației Pago, acesta va fi informat de valoarea plății ce trebuie efectuate și de posibilitatea de a face plata acelei sume utilizând Puncte Pago, respectiv numărul de Puncte Pago pe care trebuie să le folosească, alături de eventuala diferență rămasă de plătit din suma de plată. Prin confirmarea plății, numărul de Puncte Pago disponibile în contul său de Utilizator se va diminua cu numărul de Puncte Pago utilizate pentru plata facturii menționate.

2.8. Pentru a afla care este numărul de Puncte Pago pe care le deține, Utilizatorul poate accesa secțiunea Puncte Pago din Aplicația Pago.

2.9. Tranzacția aferentă unei plăți efectuate trebuie să fie finalizată cu succes, Utilizatorul primind dovada în acest sens pe e-mail, pentru a putea fi considerată ca dând dreptul la acordarea unor Puncte Pago, conform acestui Regulament.

2.10. Reguli privind utilizarea Punctelor Pago aferente Voucher-ului Benefit

2.10.1. Punctele Pago primite ca urmare a utilizării Voucher-ului Benefit pot fi folosite pentru plata integrală sau parțială a facturilor, pentru reîncărcări de credit pe mobil și pentru efectuarea donațiilor din cadrul campaniei Donează cu Pago. Pentru claritate, Punctele Pago aferente Voucher-ului Benefit nu pot fi utilizate pentru plata asigurărilor sau a taxelor și impozitelor.

2.10.2. Punctele Pago primite ca urmare a utilizării Voucher-ului Benefit vor putea fi folosite timp de 24 (douăzeci și patru) de luni calendaristice de la momentul la care au fost alocate Utilizatorului ca urmare a folosirii Voucher-ului Benefit.

SECȚIUNEA 3
ALTE PREVEDERI

3.1. Ștergerea contului de Utilizator din cadrul Aplicației Pago atrage pierderea tuturor Punctelor Pago acumulate anterior de acel Utilizator.

3.2. Un Utilizator nu poate solicita Companiei să transfere Punctele Pago care îi aparțin către un alt Utilizator ori un alt cont al aceluiași Utilizator.

3.3. Compania garantează că plata unor sume de bani în cadrul Aplicației Pago, utilizând Puncte Pago, este o metodă de plată agreată de către Furnizorii Agreați prezenți în cadrul Aplicației Pago.

3.4. Compania își rezervă dreptul să anuleze o parte sau toate Punctele Pago dobândite de un Utilizator, fără o notificare prealabilă, în oricare dintre următoarele situații, cu titlu exemplificativ:

  • Utilizatorul a creat mai multe conturi de utilizator în cadrul Aplicației, pentru a obține un număr mai mare de Puncte Pago în ansamblu;
  • Utilizatorul folosește Punctele Pago într-o manieră care afectează integritatea și/sau funcționarea Aplicației ori aduce atingere activității Companiei.

3.5. În cazul unor grave și/sau repetate încălcări ale acestui Regulament de către un Utilizator, Compania poate decide inclusiv suspendarea ori ștergerea contului Utilizatorului, informând Utilizatorul în avans despre acest aspect.